Cheminių rizikos faktorių vertinimo partnerystė

(Partnership for the Assessment of Risks of Chemicals)

2021 m. vasarą Europos valstybių konsorciumas, siekdamas tęsti Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyvos HBM4EU veiklą, planuoja pateikti Europos Komisijai paraišką Cheminių medžiagų keliamos rizikos vertinimo partnerystei (Partnership for the Assessment of Risk of Chemicals, toliau – PARC) 2022–2028 m. vykdyti (pagal Europos Komisijos programą Europos Horizontas).

PARC programoje numatyta konsoliduoti ir sustiprinti mokslo bei inovacijų pajėgumus vertinti ir valdyti galimą cheminių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai bei aplinkai, siekiant sumažinti aplinkos užterštumą.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) dalyvauja PARC programos kūrime bei tęsia HBM4EU pradėtą darbą kaip Nacionalinė vykdomoji komanda. Ši komanda sudaro ilgalaikį keitimosi informacija ir patirtimi tinklą, įtraukia nacionalinius poreikius į tarptautinę partnerystę bei prisideda prie joje atliekamo darbo.

2021 m. vyko keli Europos valstybių konsorciumo virtualūs susitikimai, kuriuose aptarta PARC strategija, valdymo struktūra, prioritetinės PARC veiklos bei suderinti programos aprašai.

PARC sudaro devyni darbo paketai, o NVSPL aktyviai dalyvauja dviejų darbo paketų veikloje – Cheminių medžiagų keliamos rizikos stebėsenos ir poveikio vertinimo pakete bei Dalyvių pajėgumų valdymo pakete. Dėl įgytos patirties ankstesniuose projektuose PARC koordinatoriai NVSPL komandai patikėjo tapti pagrindiniais net trijų esminių Dalyvių pajėgumų valdymo paketo užduočių vykdytojais. NVSPL koordinuos esamų laboratorijų tinklų, naudojamų laboratorinių tyrimų metodų, prieinamos įrangos inventorizaciją, taip pat prisidės prie Europos šalių biomonitoringo pajėgumų vertinimo bei poreikio biologinės stebėsenos procesų mokymams šalyse išaiškinimo.

Plačiau apie PARC partnerystę: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnerships-chemical-risk-assessment.pdf

 

Programos tęstinumas ir kofinansavimas užtikrintų nacionalinių prioritetų įgyvendinimą bei Lietuvos dalyvavimą Europos partnerystėje bei kituose tarptautiniuose projektuose.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.