Jungtiniai tabako kontrolės veiksmai (JATC)

2020 m. – Jungtinių tabako kontrolės veiksmų projekto baigiamieji metai 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) pagrindinės užduotys JATC yra susijusios su aštuntuoju darbo paketu „WP8: Laboratorinis patvirtinimas, bendradarbiavimas ir tyrimai“. Šio darbo paketo narių pagrindinės užduotys yra įprastinių tabako gaminių ir elektroninių cigarečių cheminiai tyrimai, informacijos paieška, tarplaboratoriniai tyrimai ir naujų tyrimo metodikų kūrimas bei sisteminimas. Siekiant užtikrinti Tabako gaminių direktyvos reikalavimus ir įvykdyti projekto tikslus, NVSPL sukurtos ir įdiegtos naujos metodikos elektroninių cigarečių skysčių pagrindinėms sudedamosioms dalims (glicerolis, propilenglikolis, nikotinas) tirti. Bendradarbiaujant su kitų Europos šalių laboratorijomis ir renkant informaciją bus siekiama įsidiegti kuo platesnį analičių spektrą tiriant įvairius tabako ir e-cigarečių gaminius.

2020 m. vasario 4–5 dienomis vyko tarpinis projekto susitikimas Briuselyje, kurio metu buvo aptarti darbo grupių iškelti uždaviniai ir jų įvykdymas likus vieniems projekto metams. Darbo paketui, kuriam priklauso NVSPL, buvo likęs įgyvendinti paskutins projekto uždavinys – susisteminti laboratorijų, atliekančių įprastų tabako gaminių ir elektroninių cigarečių cheminius tyrimus, pateiktą informaciją (tyrimo atlikimo metodika, naudojama įranga, tiriamos analitės ir pan.).

2020 m. gruodį projekto koordinatoriams WP8 darbo paketo atstovai pateikė galutinį paskutinės užduoties variantą – WP8 D8.4, kuris buvo parengtas tarpusavyje bendradarbiaujant visiems paketo dalyviams ir kitoms laboratorijoms, kurios nebuvo paketo dalyvės, tačiau prisijungė gavusios kvietimą. Procesą kuravo šio paketo koordinatoriai Enrico Davoli ir Silvano Gallus iš tyrimų instituto Milane. Ši užduotis skirta plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su kitomis tartptautinėmis laboratorijomis, susijusiomis su tabako tyrimais.             

2020 m. gruodžio 4 d. vyko baigiamasis projekto „Europos jungtinės programos, skirtos tabako kontrolei“ susitikimas, kurį organizavo profesorius Panagiočio Behrakio ir projekto „Europos jungtinė programa, skirta tabako kontrolei“ koordinatorių komanda. Susitikimas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Kiekvieno darbo paketo atstovas pristatė savo grupės tikslus ir uždavinius, iškeltus projekto pradžioje ir kaip pavyko juos įgyvendinti per visą projekto laikotarpį, su kokiais išūkiais susidūrė, kaip pavyko juos išspręsti.

Baigiamąją kalbą sakę koordinatoriai džiaugėsi visų projekto dalyvių gebėjimu užbaigti projektą pasaulinės pandemijos metu ir tikisi, kad šio projekto tęsinys JATC-2 bus toks pat sėkmingas.


Jungtiniai tabako kontrolės veiksmai (JATC)

Jungtinių tabako kontrolės veiksmų projektas (JATC) yra bendradarbiavimo veikla tarp Europos Komisijos ir ES valstybių narių. JATC – orientuota į veiksmus iniciatyva, paremta įrodymais pagrįsta tabako kontrolės politika ir jos įgyvendinimu nacionaliniu, regioniniu ar Europos lygiu. Pagrindinis JATC projekto tikslas – remti Tabako gaminių direktyvos (TPD) įgyvendinimą visose 28 ES valstybėse narėse. TPD yra sudėtingas teisėkūros dokumentas, kurio tikslas – reguliuoti Europos tabako gaminių vidaus rinką ir užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį Europos šalyse. Pagal TPD nuostatas reguliuojami tiek tabako gaminiai, tiek elektroninės cigaretės.

Tam tikrose srityse Europos Parlamentas ir Taryba įgaliojo Europos Komisiją imtis tolesnių teisinių veiksmų, norint įgyvendinti TPD Direktyvą 2014/40/EU Europiniu mastu. Šie teisiniai veiksmai nustato detalias taisykles ir priemones susijusias su tabako ir kitais rūkymo gaminiais.  Remiantis šiais teisės aktais ir TPD (2014/40/EU), tabako gamintojai ir importuotojai, prekybos šalyse turi pateikti visą esminę informaciją apie planuojamus gaminius. Informacijos pateikimas vykdomas per ES bendrą registravimo portalą (EU-CEG). Šis portalas  buvo sukurtas sumažinti administravimo naštą gamintojams bei kontroliuojančioms institucijoms ir palengvinti pateiktų duomenų sisteminimą ir lyginimą Europos šalyse. EU-CEG priemonė buvo kurta glaudžiai bendradarbiaujant Europos Komisijai, industrijos atstovams ir ES narėms, siekiant patenkinti reikiamos pilnavertiškos ir išsamios informacijos poreikį apie tabako ir kitus produktus.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • užtikrinti tinkamą veiksmų koordinavimą ir vertinimą;

  • remti ir užtikrinti gautų rezultatų viešinimą visuomenei, teisėkūros atstovams ir mokslininkams;

  • palengvinti informacijos prieigą naudojant EU-CEG portalą;

  • teikti moksliškai paremtą informaciją kuriant tabako ir e-cigarečių gaminių kontrolės sistemas;

  • užtikrinti sklandų bendradarbiavimą tarp ES narių laboratorijų, atliekančių tabako gaminių tyrimus;

  • remti ES nares renkant ir stebint informaciją apie  tabako gaminių priedus;

  • integruoti JATC projekto rezultatus į nacionalines politikas.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) yra viena iš Lietuvos atstovų ir 28-ių projekte dalyvaujančių šalių konsorciumo narė. NVSPL pagrindinės užduotys susijusios su aštuntuoju darbo paketu „WP8: Laboratorinis patvirtinimas, bendradarbiavimas ir tyrimai“. Šio darbo paketo narių pagrindinės užduotys yra įprastinių tabako gaminių ir elektroninių cigarečių cheminiai tyrimai, informacijos paieška, tarplaboratoriniai tyrimai ir naujų tyrimo metodikų kūrimas bei sisteminimas. Siekiant užtikrinti TDP reikalavimus ir įvykdyti projekto tikslus NVSPL sukurtos ir įdiegtos naujos metodikos elektroninių cigarečių skysčių pagrindinėms sudedamosioms dalims (glicerolis, propilenglikolis, nikotinas) tirti. Bendradarbiaujant su kitų Europos šalių laboratorijomis ir renkant informaciją bus siekiama įsidiegti kuo platesnį analičių spektrą tiriant įvairius tabako ir e-cigarečių gaminius.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.