Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos programa

Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos programos įgyvendinimas

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) tęsia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-803 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ programos priemonių įgyvendinimą. Toliau vyksta Lietuvos gyventojų ir ugniagesių-gelbėtojų tyrimai, siekiant nustatyti, ar 2019 metais padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ įvykusio gaisro metu išsiskyrusios cheminės medžiagos galimai turėjo poveikį Alytaus miesto ir rajono gyventojų sveikatai. Toks tyrimas Lietuvoje bus atliekamas pirmą kartą.

Tyrimą vykdo NVSPL, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas bei Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras. Šių institucijų darbuotojams talkina Nacionalinis kraujo centras – jis delegavo savo darbuotojus kraujo mėginių paėmimui, suteikė saugos reikalavimus atitinkančias patalpas. Antrojo etapo metu Visuomenės sveikatos biurai apskrityse ženkliai prisidėjo ir aktyviai dalyvavo viešinant informaciją apie tyrimą ir įteikiant kvietimus.

Pirmojo tyrimo etapo metu Lietuvos Respublikos Registrų centro Gyventojų registras atsitiktinės atrankos būdu atrinko 400 asmenų, kurie buvo pakviesti dalyvauti tyrime. Birželio 29–liepos 1 dienomis iš pakviestųjų atvyko 81 asmuo (apie 20 proc.), o iš 100 ugniagesių gelbėtojų sudalyvavo 91 pareigūnas. Pareigūnus atrinko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

Atranka vyko tarp Alytaus miesto ir rajono (tik labiausiai nukentėjusiose rajono gyvenvietėse) gyvenančių asmenų, kurie galimai yra patyrę gaisro metu susidariusių pavojingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestų ir rajonų gyventojai buvo pakviesti dalyvauti tyrime rezultatų palygina

Antrasis tyrimo etapas įvyko 2020 m. spalio 20–22 d. Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją dėl COVID-19, buvo užtikrintos saugios sąlygos bei būtinos apsaugos priemonės tyrimo dalyviams. Kvietimai buvo įteikti tiems, kurie nesudalyvavo pirmajame tyrimo etape. Stebėsenoje dalyvauti atrinktiems asmenims šie tyrimai atliekami nemokamai. Iš 314 pakviestųjų atvyko 48 asmenys (apie 15 proc.): Vilniaus m. ir rajono – iš 77 atvyko 8 žmonės, Kauno m. ir rajono – iš 49 – 6, Šiaulių m. ir rajono – iš 15 – 2, Alytaus miesto – iš 106 – 19, Alytaus rajono (Miklusėnų, Genių, Butkūnų, Raudonikių gyvenviečių) – iš 37 – 10 žmonių.

Apie projektą Alytaus radijo stočiai FM99 pasakojo NVSPL direktoriaus pavaduotoja Rosita Marija Balčienė. Klausykite čia.

Siekdami surinkti reikiamą žmonių skaičių, kuris buvo numatytas programoje ir yra būtinas moksliškai pagrįstų išvadų pateikimui, buvo nutarta papildomai vykdyti trečiąjį etapą nedidinant programoje numatytų lėšų ir pakviesti likusį žmonių, atitinkančių neatvykusių tiriamųjų pagal amžių ir lytį atitinkamose vietovėse, skaičių. Tam pritarė ir Sveikatos apsaugos ministerija, Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-3040 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo nr. V-803 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ pakeitimo, patvirtino priemonių planą,kuriame atsižvelgta į 2021 m. priemonių patikslinimą.

Pandemija nesutrukdė tęsti žmogaus biologinės stebėsenos tyrimo

2020 m. pradėtas žmogaus biologinės stebėsenos tyrimas, nepaisant Covid-19 pandemijos sukeltų problemų, įgavo pagreitį. Šių metų gegužės 4 ir 5 dienomis Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) įgyvendino papildomą – III-ąjį – žmogaus biologinių terpių ėminių paėmimo etapą. Šis etapas nebuvo numatytas, tačiau, ankstesnių etapų metu nepavykus surinkti numatytos tiriamųjų asmenų imties, buvo būtinas norint pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Žmogaus biologinės stebėsenos tyrimas vykdomas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-803 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo“ patvirtintą programą (toliau – Programa). Įgyvendinus Programą pirmą kartą Lietuvoje bus nustatytos pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos žmogaus biologinėse terpėse (kraujas, šlapimas) ir įvertintos jų sąsajos su žmonių, patyrusių skirtingą pavojingų cheminių medžiagų ekspoziciją gaisro padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“ metu, sveikatos rodikliais.

Programą įgyvendinančios NVSPL ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų instituto (toliau – LSMU NI) Toksikologijos laboratorijos komanda džiaugiasi bendro darbo rezultatais, tačiau ypač norisi paminėti puikų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir pagalbą, kurios sulaukėme iš Alytaus visuomenės sveikatos biuro bei Alytaus rajono ir miesto savivaldybių. Kaip ir ankstesniais etapais mums talkino ir profesionalai iš Nacionalinio kraujo centro, o Alytaus miesto teatras leido savo patalpose įrengti mėginių pėmimo kabinetą. Tik visų šių įnstitucijų bendro darbo dėka, nepaisant nepalankios pandeminės situacijos ir dėl to ypač sumažėjusio gyventojų aktyvumo, pavyko su kaupu įvykdyti šiame Programos etape numatytą rodiklį. Programos komanda yra nepaprastai dėkinga už geranoriškumą, profesionalumą ir indėlį į šį Lietuvai svarbų tyrimą.

Šiuo metu jau yra atlikti III etape gautų ėminių laboratoriniai tyrimai, anketinių duomenų suvedimas, duomenų sukodavimas bei kompiuterinės duomenų bazės sukūrimas NVSPL ir LSMU NI. LSMU NI Toksikologijos laboratorijoje mokslininkės atliko mokslinę duomenų analizę.

Įgyvendinant Programos uždavinius, Programos dalyviai su partneriais šiuo metu rengia rekomendacijų paketus, visuomenė ir kitos suinteresuotos institucijos artimiausiu laiku bus supažindinti su Stebėsenos rezultatais ir išvadomis.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.