Projektas „Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimas“

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-02-V priemonę „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas: Pagerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir tobulinti gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymą.

 

 Projekto uždaviniai:
 1. Įvertinti gyvenamosios aplinkos kokybę ir atlikti gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių (cheminių ir fizikinių) normatyvinę ir valdymo teisinės bazės analizę.
 2. Parengti gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo tobulinimo priemones.
 3. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų gebėjimus vertinti gyvenamosios aplinkos veiksnių keliamą riziką gyventojų sveikatai.


Projekto veiklos:
 1. Sveikatai palankios aplinkos vertinimo ir būsto kokybės tyrimai.
 2. Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo srities teisinės bazės, įskaitant teritorijų planavimą ir statybų procesą, analizė.
 3. Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo srities teisės aktų įgyvendinimo praktikos įvertinimas.
 4. Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių reglamentavimo tobulinimo ir aplinkos sveikatos stebėsenos metodinių rekomendacijų parengimas.
 5. Aktualių gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių valdymo metodinių rekomendacijų parengimas.
 6. Aplinkos triukšmo strateginio kartografavimo ir triukšmo prevencijos veiksmų organizavimo ir įgyvendinimo pavyzdinių modelių parengimas.
 7. Sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir įteisinimo, numatant integravimą į teritorijų planavimo procesus, metodinių rekomendacijų parengimas.
 8. Gyvenamosios aplinkos sveikatos rizikos veiksnių vertinimo ir valdymo modelių parengimas.
 9. Nacionalinio sveiko būsto sertifikavimo modelio parengimas, atsižvelgiant į užsienio šalių patirtį, rekomendacijas ir Lietuvos poreikius.
 10. Visuomenės sveikatos specialistų mokymai taikyti gyvenamosios aplinkos rizikos veiksnių vertinimo metodus.
 11. Oro taršos ir triukšmo rizikos sveikatai vertinimai.

 

Maksimalus projekto finansavimas – 2 319 900 litų.


Projekto trukmė – 44 mėnesiai. Terminas – 2009-12-30–2013-08-31.


Projektas vykdomas be partnerių.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.