Vandens tyrimai

Vanduo yra vienas iš labiausiai paplitusių žemėje junginių, kurio ypatingos savybės lėmė gyvybės atsiradimą. Vanduo yra svarbus žmogaus organizmui. Labai svarbi yra jo kokybė. Sužinoti, koks vanduo bėga iš privačių gręžinių, koks semiamas iš šulinių ar šaltinių, galima tik ištyrus vandens mėginius laboratorijoje. Geriamasis vanduo tinkamas naudoti ir laikomas švariu, jei jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, galinčių sukelti pavojų žmonių sveikatai. Specialistai rekomenduoja bent kartą ar du per metus išsitirti šulinių ir gręžinių vandenį.

Gyventojai norintys išsitirti geriamojo, nuotekų, baseino vandens mėginius turi žinoti svarbiausius aspektus apie mėginių surinkimą. Pirmiausia mėginių ėmimo indai turi būti švarūs ir sausi. Cheminiams tyrimams mėginių ėmimo talpos turi atitikti tam tikrus reikalavimus (žiūrėti lentelę Nr.1). Mėginius su šviesai jautriomis medžiagomis reikia saugoti nuo šviesos poveikio. Tokiais atvejais naudojami indai, pagaminti iš matinių medžiagų arba iš neaktiniško stiklo, o laikant ilgesnį laiką, indai turėtų būti sudėti į šviesai nelaidžias dėžes. 

Mikrobiologiniams tyrimams skirti indai turi būti sterilūs, taip pat turi būti atsparūs aukštai sterilizavimo temperatūrai. Mėginiai turi būti sandariai uždaryti tol, kol bus pristatyti į laboratoriją ir uždengti, kad būtų apsaugoti nuo užteršimo. 

Nuotekų mėginiams dažniausiai naudojami plastikiniai indai. Stikliniai indai naudojami tik alyvoms, riebalams ir naftos produktams, angliavandeniliams, detergentams, pesticidams. Indai turi būti švarūs, išplauti su plovikliu ir vandeniu, prieš mėginio ėmimą praskalauti nuotekomis.

Vandens tyrimų atmintinės:

...
docx 31 KB 2021-12-09
...
pdf 188 KB 2022-01-20

Karšto ir šalto vandens mėginio paėmimas legionelių tyrimui

Pagrindinės taisyklės, norint taisyklingai paimti vandenį legionelių tyrimui:

 • Indą atsukti tik prieš vandens pylimą, indo neplauti, nepraskalauti, neliesti indo bei kamštelio vidinės dalies;

 • Vandens čiaupas sterilizuojamas (spiritu arba liepsna);

 • Vandeniui leidžiama tekėti apie 2–3 min.;

 • Indas, skirtas mėginiui paimti, laikomas tiesiogiai po čiaupu, tačiau jis negali būti prijungtas ar liestis prie indo vidinių sienelių;

 • Vandens įpilti 1 l, paliekant oro tarpą. Įpylus vandens į indą, mėginys turi būti pristatytas tą pačią dieną arba laikomas šaldytuve (5±3)°C ne ilgiau kaip 24 val.;

 • Transportuoti termoizoliaciniame krepšyje, saugant mėginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Vandens mėginių paėmimas mikrobiologiniams tyrimams

Pagrindinės taisyklės, norint taisyklingai paimti vandenį mikrobiologiniams tyrimams atlikti:

 • Mėginiai imami švariomis, dezinfekuotomis rankomis arba su vienkartinėmis pirštinėmis;

 • Nuo vandens čiaupo nuimamos pridėtinės dalys (tinkleliai, antgaliai ir kt.);

 • Vandens čiaupas dezinfekuojamas apdeginant jį liepsna arba nuvalant dezinfekcinėmis priemonėmis. Čiaupas išplaunamas nuleidžiant vandenį 2–3 min.;

 • Norint nustatyti  vartojamo vandens kokybę, reikėtų atsižvelgti į vandens užteršimą bakterijomis nuo čiaupo išorinės dalies bei nuo papildomo priedo ar įdėklo. Priedų tuomet nereikia išimti ir prieš mėginio ėmimą čiaupo nereikia dezinfekuoti; 

 • Atidarytą sterilų butelį reikia pakišti po čiaupu, jį pripildyti, paliekant oro tarpą. Butelio kamščio vidus turi būti švarus ir negali liestis prie paviršių (pirštų ir kt.);

 • Butelį uždaryti ir pavartyti, kad ištirptų ir vienodai pasiskirstytų dechloratorius (Natrio tiosulfatas), indo neplauti.

Vandens mėginių paėmimas cheminiams tyrimams

Pagrindinės taisyklės, norint taisyklingai paimti vandenį cheminiams tyrimams atlikti:

 • Mėginiai imami švariomis arba dezinfekuotomis rankomis, arba su vienkartinėmis pirštinėmis;

 • Nuo vandens čiaupo nuimamos pridėtinės dalys (tinkleliai, antgaliai ir kt.);

 • Vandens čiaupas praplaunamas nuleidžiant vandenį 2–3 min.;

 • Butelį gerai praskalauti tuo vandeniu, kurį imame (užpildyti, išpilti, tada vėl užpildyti);

 • Stiklinis arba plastikinis butelis pripildomas nepaliekant oro tarpo. Butelis sandariai uždaromas.

 

Baseino vandens mėginių paėmimas cheminiams ir mikrobiologiniams tyrimams

Pagrindinės taisyklės, norint taisyklingai paimti baseino vandenį tyrimams atlikti:

 • Mėginiai imami švariomis rankomis su vienkartinėmis pirštinėmis;

 • Mėginys paimamas panardinus butelį į vandenį, taip pat gali būti naudojama teleskopinė lazda su pritvirtinta stikline. Vanduo tyrimams imamas iš 20 cm baseino gylio, apie 50 cm nuo baseino krašto;

 • Vanduo tyrimams imamas, kai baseine yra paslaugų vartotojų arba iš karto jiems išlipus;

 • Vandens paėmimo vieta turi būti maksimaliai nutolusi nuo vandens įvadų;

 • Mėginio paėmimo indas (1–1,5 l talpos) pamerkiamas į 20 cm gylį, indas pilnai užpildomas vandeniu, indas sandariai uždaromas;

 • Mikrobiologiniams tyrimams atlikti, vandens mėginiams paimti naudojamos sterilios plastikinės arba stiklinės taros.

Nuotekų mėginių paėmimas cheminiams tyrimams

Nuotekų ėmimo būdas priklauso nuo tyrimų tikslo. Nuotekų mėginiai imami valymo įrenginiuoseNesant automatinių mėginių ėmiklių, mėginiai imami rankiniu būdu. Valymo įrenginiuose imami du mėginiai: prieš valymą ir po valymo. Nuotekos po valymo imamos jų ištekėjimo vietoje. Jei nuotekos po valymo kaupiamos talpoje, jos imamos kibiru, o jei jos išteka vamzdžiu, imamos tiesiai pakišus kibirą po srove. Mėginys gerai sumaišomas ir, priklausomai nuo tyrimo tikslo, pripildoma atitinkama talpa. Mažiausias nuotekų po valymo kiekis – du litrai. Nuotekų paėmimo taisyklės:

 • Mėginiai imami su vienkartinėmis pirštinėmis;

 • Į kibirą pasemiama ne mažiau kaip du litrai nuotekų;

 • Supilama į mėginiui skirtas talpas. Talpos pripildomos sklidinai, kad virš mėginio neliktų oro tarpo sandariai uždaroma. Taip apribojama sąveika su dujomis ir išvengiama kratymo gabenant.

Transportavimo sąlygos

Laikas nuo mėginių paėmimo iki pristatymo į laboratoriją turi būti kuo trumpesnis. Geriamojo vandens tyrimai turi būti atliekami tą pačią darbo dieną. Mėginius reikia gabenti termoizoliaciniuose krepšiuose, palaikant pastovią temperatūrą. Optimali temperatūra mėginių gabenimo metu yra 5±3°C. Mėginiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Naudojant šaldymo priemones, reikia laikytis šių reikalavimų:

 • Sudaryti sąlygas, kad mėginys tiesiogiai nesiliestų su ledu, nes mėginys gali užšalti;

 • Ledo (ar ledo paketų) skaičių, tūrį ir vietą gabenimo talpoje pritaikyti atsižvelgiant į mėginių skaičių, masę ir oro temperatūrą;

 • Jei viename objekte imami šilti ir šalti vandens mėginiai turi būti transportuojami atskirose talpose.

Reikalavimai geriamojo, nuotekų, baseino vandens mėginių paėmimo bei pristatymo cheminiams tyrimams indo tipui, kiekiui ir laikymo trukmei

                             1 lentelė

Tiriamasis parametrasIndo tipasTyrimui reikalingas minimalus mėginio kiekis, mlRekomenduojama ilgiausia nekonservuotų mėginių laikymo trukmė

Amonis

 

P arba S50–100Kaip galima greičiau (vėsinti iki 1–5°C temperatūros)
P50–1001 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Anglies dioksidasP arba S500 (indas turi būti pripildytas sklidinai)24 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)

Anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos

(detergentai)

S (praplautas metilo alkoholiu)250–50048 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
Bendrasis azotasP arba S100–250Kaip galima greičiau iki 24 val.
P100–2501 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Bendrasis fosforasS, BS arba P50–1501 mėn. (vėsinti iki 1–5°C temperatūros)
P1506 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)P arba S100–100024 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
P10001 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS)P arba S25–50Kaip galima greičiau (iki 24 val.)
P25–506 mėn. (šaldyti iki -20°C)
ChloridasP arba S1001 mėn. (vėsinti iki 2–8°Ctemperatūros, laikyti tamsoje)
Chromas (VI)P arba S (išplauti rūgštimi)10006 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Elektrinis laidisP arba BS100 (indas turi būti pripildytas sklidinai)48 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
Fenolio indeksasS250–5004 val.
FosfatasS, BS arba P50–1501 mėn. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
P50–1506 mėn. (šaldyti iki -20°C)
Ištirpęs deguonis (deguonies sotis)P arba S500 (indas turi būti pripildytas sklidinai)Kaip galima greičiau
Kjeldalio azotasP arba S50–200Kaip galima greičiau, mėginius laikyti tamsoje
P2006 mėn. (šaldyti iki -20°C)
KvapasS5006 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
Laisvasis chlorasP arba S250–5005 min. (mėginius laikyti tamsoje)
NitrataiP arba S10024 val. (vėsinti iki 2–8°Ctemperatūros, laikyti tamsoje)
P1001 mėn. (šaldyti iki -20°C, laikyti tamsoje)
NitritaiS50–20048 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
Permanganato indeksasP arba S50–10048 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros), mėginius laikyti tamsoje
P1001 mėn. (šaldyti iki -20°C)
pHP arba S1006 val. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
SilicisP1001 mėn.. (vėsinti iki 1–5°C temperatūros)
Skendinčios (suspenduotos) medžiagosP arba S500–10002 paros (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros)
SpalvaP arba S1005 paros (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros), mėginius laikyti tamsoje
SulfataiP arba S1001 mėn. (vėsinti iki 2–8°Ctemperatūros, laikyti tamsoje)
Sulfidai (sieros vandenilis)P500 (indas turėtų būti pripildytas sklidinai)1 sav. (vėsinti iki 1–5°Ctemperatūros). Fiksuoti mėginius tuojau pat ėmimo vietoje, pridedant 2 ml 10 % (masės) cinko acetato tirpalo

 

Paaiškinimai:

 plastikas, pvz.: polietilenas, politetrafluoretilenas (PTFE), polivinilchloridas (PVC), polietilentereftalatas (PET)

S – stiklas

BS – borosilikatinis stiklas

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.