Aplinkos oro cheminiai tyrimai

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

18.

Acto rūgšties aldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,95

19.

Acto rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,66

20.

Akroleino kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,48

25.

Amoniako kiekio tyrimas fotometrijos metodu

9,91

26.

Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

23,90

28.

Lakiųjų organinių junginių kiekio tyrimas TD-GC/MS metodu darbo aplinkos ore

79,96

281.

Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymo tyrimas TD-GC/MS metodu gyvenamosios aplinkos ore

60,55

29.

Nesočiųjų angliavandenilių (C2–C5) kiekio nustatymo tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,19

31.

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymo tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,75

33.

Anglies dioksido kiekio tyrimas greituoju metodu

4,60

35.

Anglies monoksido kiekio tyrimas greituoju metodu

4,46

37.

Azoto oksidų kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,54

45.

Butilcelozolvo kiekio tyrimas fotometrijos metodu

14,94

47.

Chloro kiekio tyrimas fotometrijos metodu

7,50

51.

Ciano vandenilio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,84

53.

Cinko oksido kiekio tyrimas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

54.

Dibutilo ftalato kiekio tyrimas fotometrijos metodu

14,22

58.

Dioktilo ftalato kiekio tyrimas fotometrijos metodu

16,86

59.

Druskos rūgšties (chloro vandenilio) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,54

60.

Dulkių kiekio tyrimas gravimetrijos metodu

7,01

64.

Etilcelozolvo kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,29

65.

Merkaptanų kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,61

68.

Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,57

69.

Formaldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,16

70.

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,95

71.

Fosforo rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,15

76.

Gliutaro aldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,00

77.

Gyvsidabrio kiekio tyrimas greituoju metodu

6,66

78.

Heksano kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

19,17

79.

Hidrochinono kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,31

83.

Mangano kiekio tyrimas fotometrijos metodu

14,19

92.

Natrio chlorido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

13,53

95.

Ozono kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,34

98.

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

11,70

100.

Sieros dioksido kiekio tyrimas fotometrijos  metodu

11,73

102.

Sieros rūgšties kieko tyrimas fotometrijos metodu

10,80

104.

Sieros vandenilio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,57

105.

Skruzdžių rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu

9,88

107.

Suodžių kiekio vizualinis tyrimas

5,91

108.

Suvirinimo aerozolių kiekio tyrimas gravimetrijos metodu

7,04

109.

Šarmų kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,05

111.

Tepalo rūko kiekio tyrimas fotometrijos metodu

10,86

112.

Tetrahidrofurano kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,02

117.

Vandenilio fluorido kiekio tyrimas potenciometrijos metodu

12,80

120.

Žibalo kiekio tyrimas emulsiniu metodu

8,57

121.

Alavo tyrimas ore fotometrijos metodu

11,64

122.

p-Fenilendiamino tyrimas ore fotometrijos metodu

11,80

123.

Natrio nitrito tyrimas ore fotometrijos metodu 

13,22

124.

Naftaleno kiekio tyrimas aplinkos ore TD-GC/MS metodu

31,77

125.

Karbamido tyrimas ore fotometrijos metodu

11,83

126.

Etilenglikolio tyrimas ore fotometrijos metodu

13,44

127.

Epichlorhidrino tyrimas ore fotometrijos metodu

15,02

128.

Cikloheksanono tyrimas ore fotometrijos metodu

11,72

129.

Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido tyrimas ore fotometrijos metodu

12,37

130.

Benzaldehido tyrimas ore fotometrijos metodu

10,48

131.

Azoto rūgšties tyrimas ore fotometrijos metodu

9,99

132.

Vandenilio peroksido tyrimas ore fotometrijos metodu

11,85

133.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu   

12,51

134.

Ftalatų kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu  

12,34

135.

Piridino kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu  

17,20

136.

Akrilo nitrilo kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu

15,78

137.

Terpentino kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu  

16,07

138.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio tyrimas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

58,28

1381.

Kvapo koncentracijos tyrimas dinaminės olfaktometrijos metodu

193,70

1382.

Nikotino kiekio tyrimas TD-GC/MS metodu aplinkos ore

49,02

1383.

Lakiųjų nežinomų organinių junginių kiekio kokybinis tyrimas ore dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu

80,83

1384.

Vienhidroksilių alkoholių kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,08

1385.

Deguoninių junginių kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,43

1386.

Akrilatų kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,12

1387.

Chlorintų junginių kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

24,12

1388.

Naftos perdirbimo neaukštos virimo temperatūros frakcijų produktų kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,96

1389.

Ciklinių angliavandenių ir heksano kiekio tyrimas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,69

13810.Silicio dioksido kiekio tyrimas ore spektrofotometrijos metodu26,31

2817.

Metalo kiekio tyrimas ICP-OES metodu

24,02

2819.

Mėginio paruošimas (mineralizavimas) metalo kiekio tyrimuiICP-OES metodu

14,04


 

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:

Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja Irena Kavoliūnienė

Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. (8 5) 234 4003

El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.