Aplinkos oro cheminiai tyrimai

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

18.

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,95

19.

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,66

20.

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,48

25.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,91

26.

Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

23,90

28.

Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas TD-GC/MS metodu darbo aplinkos ore

79,96

281.

Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas TD-GC/MS metodu gyvenamosios aplinkos ore

60,55

29.

Nesočiųjų angliavandenilių (C2–C5) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,19

31.

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,75

33.

Anglies dioksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,60

35.

Anglies monoksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,46

37.

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,54

45.

Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,94

47.

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,50

51.

Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,84

53.

Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

54.

Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,22

58.

Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

16,86

59.

Druskos rūgšties (chloro vandenilio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,54

60.

Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,01

64.

Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,29

65.

Merkaptanų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,61

68.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,57

69.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,16

70.

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,95

71.

Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,15

76.

Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,00

77.

Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu

6,66

78.

Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,17

79.

Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,31

83.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,19

92.

Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,53

95.

Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,34

98.

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

11,70

100.

Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrijos  metodu

11,73

102.

Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu

10,80

104.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,57

105.

Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,88

107.

Suodžių kiekio vizualinis nustatymas

5,91

108.

Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,04

109.

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,05

111.

Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,86

112.

Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,02

117.

Vandenilio fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

12,80

120.

Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu

8,57

121.

Alavo nustatymas ore fotometrijos metodu

11,64

122.

p-Fenilendiamino nustatymas ore fotometrijos metodu

11,80

123.

Natrio nitrito nustatymas ore fotometrijos metodu 

13,22

124.

Naftaleno kiekio nustatymas aplinkos ore TD-GC/MS metodu

31,77

125.

Karbamido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,83

126.

Etilenglikolio nustatymas ore fotometrijos metodu

13,44

127.

Epichlorhidrino nustatymas ore fotometrijos metodu

15,02

128.

Cikloheksanono nustatymas ore fotometrijos metodu

11,72

129.

Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido nustatymas ore fotometrijos metodu

12,37

130.

Benzaldehido nustatymas ore fotometrijos metodu

10,48

131.

Azoto rūgšties nustatymas ore fotometrijos metodu

9,99

132.

Vandenilio peroksido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,85

133.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu   

12,51

134.

Ftalatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

12,34

135.

Piridino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

17,20

136.

Akrilo nitrilo kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

15,78

137.

Terpentino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

16,07

138.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio nustatymas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

58,28

1381.

Kvapo koncentracijos nustatymas dinaminės olfaktometrijos metodu

193,70

1382.

Nikotino kiekio nustatymas TD-GC/MS metodu aplinkos ore

49,02

1383.

Lakiųjų nežinomų organinių junginių kiekio kokybinis nustatymas ore dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu

80,83

1384.

Vienhidroksilių alkoholių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,08

1385.

Deguoninių junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,43

1386.

Akrilatų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,12

1387.

Chlorintų junginių kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

24,12

1388.

Naftos perdirbimo neaukštos virimo temperatūros frakcijų produktų kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,96

1389.

Ciklinių angliavandenių ir heksano kiekio nustatymas darbo aplinkos ore dujų chromatografijos metodu

20,69

13810.Silicio dioksido kiekio nustatymas ore spektrofotometrijos metodu26,31

2817.

Metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu

24,02

2819.

Mėginio paruošimas (mineralizavimas) metalo kiekio nustatymui ICP-OES metodu

14,04


 

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:

Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja Irena Kavoliūnienė

Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. (8 5) 234 4003

El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.