Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimai

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

264.Bendra migracija į 3 % acto rūgštį 53,17
266.Bendra migracija į izooktaną59,88
267Bendra migracija į 95 % etanolį53,92
268.Bendra migracija į etanolinę terpę53,06
28114Formaldehido nustatymas ne maisto gaminiuose61,05
275.Melamino kiekio nustatymas modelinėje terpėje 61,34
276.Bisfenolio A kiekio nustatymas 50 % etanolio modelinėje terpėje 75,42
277.Polichlorintų bifenilų nustatymas 68,55
280.Ftalatų nustatymas dujų chromatografijos metodu43,07
169.Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu25,25
170.Metalo kiekio (gyvsidabrio)  nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu25,63
2817.Metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu24,02
28111.Papildomo metalo kiekio nustatymas ICP-OES metodu15,62
222.Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu4,26
187.pH vertė2,95
2819.Mėginio paruošimas (mineralizavimas) metalo kiekio nustatymui ICP-OES metodu14,04
98.Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas11,70
28112Teorinis rezultato skaičiavimas5,66

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.