Vandens ir dirvožemio cheminiai tyrimai

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

139.

Aliuminio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

11,30

140.

Amonio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

11,46

142.

Suminio kietumo (suminio kalcio ir magnio kiekio) tyrimas titrimetrijos metodu

6,46

143.

Benzeno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

33,92

144.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekio tyrimas dirvožemyje ir atliekose dujų chromatografijos metodu

65,71

145.

Benzpireno kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

70,33

146.

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) tyrimas titrimetrijos metodu

11,64

147.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) tyrimas elektrometrijos metodu

10,05

148.

Boro / borato kiekio tyrimas fotometrijos metodu

19,47

149.

Chloridų kiekio tyrimas titrimetrijos metodu

5,82

1491.

Chloridų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu

10,85

150.

Chloro (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

7,91

151.

Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

7,94

152.

Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas titrimetrijos metodu

6,52

154.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

11,12

155.

Cianido (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

21,34

156.

Deguonies soties tyrimas elektrometrijos metodu

5,16

157.

Drumstumo tyrimas turbidimetrijos metodu

4,40

158.

Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu

15,84

159.

Fluorido kiekio tyrimas potenciometrijos metodu

13,44

160.

Formaldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu

12,80

161.

Fosfato / hidrofosfato kiekio tyrimas fotometrijos metodu

7,96

162.

Geležies (bendrosios) kiekio tyrimas spektrofotometriniu metodu

15,71

163.

Haloformų ir kitų lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

38,48

164.

Kalcio kiekio tyrimas titrimetrijos metodu

5,39

165.

Kvapo slenksčio tyrimas jusliniu metodu

2,90

166.

Magnio, kalcio ir suminio kietumo tyrimas titrimetrijos metodu

12,14

167.

Mangano kiekio tyrimas fotometrijos metodu

9,64

168.

Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) tyrimas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

21,46

169.

Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) tyrimas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,25

170.

Metalo kiekio (gyvsidabrio)  tyrimas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,63

176.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

63,01

178.

Nitrato kiekio tyrimas vandenyje fotometrijos metodu

6,84

1781.

Nitratų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu

10,64

179.

Nitrito kiekio tyrimas spektrofotometriniu metodu vandenyje

9,38

180.

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio tyrimas fotometrijos metodu

14,31

182.

Permanganato indekso (oksiduojamumo) tyrimas titrimetriniu metodu vandenyje

9,44

183.

Pesticidų (fosforo organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu

56,16

185.

Pesticidų (chloro organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu

71,67

187.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) tyrimas potenciometrijos metodu

2,95

188.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių (benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo (g,h,i) perilenas, indeno (1,2,3-cd) pirenas) kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

80,22

189.

Sausų liekanų tyrimas gravimetrijos metodu

7,12

190.

Savitojo elektrinio laidžio arba elektrinio laidumo tyrimas elektrometrijos metodu

3,56

191.

Skaidrumo tyrimas vizualiniu metodu

2,43

192.

Skonio slenksčio tyrimas jusliniu metodu

3,10

193.

Spalvos tyrimas fotometrijos metodu

7,36

194.

Sulfatų kiekio tyrimas turbidimetrijos metodu

9,33

1941.

Sulfatų kiekio tyrimas jonų mainų chromatografijos metodu

10,35

195.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio tyrimas titrimetrijos metodu

9,35

196.

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio tyrimas gravimetrijos metodu

8,80

197.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) tyrimas titrimetrijos metodu

4,46

198.

Temperatūros tyrimas

2,66

2001.

Amonio azoto kiekio tyrimas vandenyje

4,89

2002.

Bendrojo azoto kiekio tyrimas vandenyje

7,30

2004.

Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metodu

97,95

2005

Polichlorintų bifenilų tyrimas dirvožemyje

120,38

2006.

Anglies dioksido tyrimas vandenyje

6,45

2007.

Azoto kiekio tyrimas dirvožemyje Kjeldalio metodu

13,22

2008.

Bendrojo fosforo kiekio tyrimas vandenyje fotometrijos metodu

10,74

2009.

Nitrato / nitrito kiekio tyrimas dirvožemyje fotometrijos metodu

11,71

20010.

Silicio (ištirpusio) arba silicio rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu

21,31

20011.

Sulfido (ištirpusio) kiekio tyrimas fotometrijos metodu

15,23

20012.

Suminio fosforo kiekio tyrimas dirvožemyje

11,90

20013.

Chloridų, nitratų ir sulfatų kiekio tyrimas vandenyje jonų mainų chromatografijos metodu

12,16

20014.

Lakiųjų ir vidutiniškai lakių nežinomų medžiagų kokybinis tyrimas vandenyje dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu

125,24

20015.

Akrilamido kiekio tyrimas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

41,92

20016.

Etilenglikolio kiekio tyrimas nuotekose dujų chromatografijos metodu

33,43

20017.

Ftalatų (DEHP ir DBP) kiekio tyrimas nuotekose dujų chromatografijos metodu

44,80


* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:

Cheminių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Giedrė Jankovskienė

Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Tel. (8 5) 234 4003
El. p. priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.