Privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugos

Eil. Nr.*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

 

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

794.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

794.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

794.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

 

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)

 

795.1.

Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB

5

795.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15

9

796.

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

798.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

799.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

 

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. 373 ,,Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“.

 

Už paslaugų suteikimą atsakingi asmenys:

Sveikatos mokymo skyriaus vedėja Rūta Paškevičienė

Sveikatos mokymo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Ieva Kalesnikaitė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Jūratė Miškinienė

Sveikatos mokymo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Vilija Svirskienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Janina Budrienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Zita Grečnienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Janina Gruzdienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Rasa Juškelienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Vaidilutė Kazakevičienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistas Artūras Matulevičius

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Genovaitė Skardžiuvienė

Sveikatos mokymo skyriaus sveikatos mokymo specialistė Jadvyga Volkovska

Sveikatos mokymo skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Vaiva Lesauskė

 

Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Tel. (8 5) 263 9661, 8 610 31094
El. p. privalomasis.mokymas@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.