Cheminiai tyrimai

Šiuo metu Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje neatliekami:

Jusliniai tyrimai maisto produktuose, bromato, bendrosios organinės anglies, gyvsidabrio ir lakių halogenintų angliavandenilių tyrimai. Bromato, bendrosios organinės anglies, gyvsidabrio ir lakių halogenintų angliavandenilių tyrimai tyrimus atlieka subrangovų laboratorijos.

Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas ore gali užtrukti ilgiau nei įprastai, t.y. iki 45 d.d.

  • Vandens tyrimų sąrašas

    Atliekami vandentiekio, šulinių, šaltinių, artezinių gręžinių, mineralinio, fasuoto, dializės, valyto (distiliuoto, dejonizuoto), baseinų, maudyklų ir paplūdimių, atvirų telkinių vandens bei buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų laboratoriniai tyrimai.

  • Ne maisto gaminių tyrimų sąrašas

    Atliekami kosmetikos, keramikos, žaliavos ir gaminių, skirtų liestis su maistu, žaislų, medicinos ir mokyklinių priemonių, avalynės, tekstilės gaminių laboratoriniai tyrimai.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.