Dirvožemio ir dumblo tyrimų sąrašas

Tyrimo pavadinimas

Transportavimo ir laikymo sąlygosTyrimo atlikimo trukmė

Pastabos

Dumblo indekso tyrimas gravimetrijos metodu

Transportavimo metu dirvožemio ir dumblo ėminiai  laikomi šaltai ir tamsiai (4±2)°C. Reikia vengti vibracijos, kad išlaikyti pradinę nesuardytų ėminių struktūrą, nes suardyti ėminiai (labai sausi dirvožemiai) gali išsiskirstyti į skirtingų dalelių frakcijas.

 

2–5 d. d.

 

Apie 3 l (3 kg) plastikinėje arba stiklo taroje
Dumblo koncentracijos tyrimas gravimetrijos metodu
Amonio kiekio tyrimas fotometrijos metoduApie 500 ml (500 g) plastikinėje arba stiklo   taroje
Azoto tyrimas Kjeldalio metodu
Fosforo kiekio tyrimas
Chlorido kiekio tyrimas titrimetrijos metodu
Drėgmės kiekio tyrimas gravimetrijos metodu
Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Nitrato kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Nitrito kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Bendrojo azoto kiekio tyrimas  
Sausos liekanos tyrimas gravimetrijos metodu  
Organinių komponentų tyrimas gravimetrijos metodu  
Pelenų kiekio tyrimas gravimetrijos metodu2–6 d. d.
Dumblo konsistencijos tyrimas 1–2 d. d. 
pH (vandenilio jonų koncentracijos) tyrimas potenciometrijos metodu  
Tūrinio svorio tyrimas gravimetrijos metodu

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.