Dirvožemio ir dumblo tyrimų sąrašas

Tyrimo pavadinimas

Transportavimo ir laikymo sąlygosTyrimo atlikimo trukmė

Pastabos

Dumblo indekso nustatymas gravimetrijos metodu

Transportavimo metu dirvožemio ir dumblo ėminiai  laikomi šaltai ir tamsiai (4±2)°C. Reikia vengti vibracijos, kad išlaikyti pradinę nesuardytų ėminių struktūrą, nes suardyti ėminiai (labai sausi dirvožemiai) gali išsiskirstyti į skirtingų dalelių frakcijas.

 

2–5 d. d.

 

Apie 3 l (3 kg) plastikinėje arba stiklo taroje
Dumblo koncentracijos nustatymas gravimetrijos metodu
Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metoduApie 500 ml (500 g) plastikinėje arba stiklo   taroje
Azoto nustatymas Kjeldalio metodu
Fosforo kiekio nustatymas
Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu
Drėgmės kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Bendrojo azoto kiekio nustatymas  
Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metodu  
Organinių komponentų nustatymas gravimetrijos metodu  
Pelenų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu2–6 d. d.
Dumblo konsistencijos nustatymas 1–2 d. d. 
pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu  
Tūrinio svorio nustatymas gravimetrijos metodu

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.