Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų sąrašas

Tyrimo  pavadinimas

Tyrimo atlikimo trukmė

Anglies dioksido kiekio nustatymas ekspres metodu1–2 d. d.
Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu
Oro temperatūros matavimas
Santykinės oro drėgmės matavimas
Anglies monoksido kiekio nustatymas ekspres metodu
Asbesto plaušelių koncentracijos nustatymas

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Alavo kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Akrilo nitrilo kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Azoto rūgšties nustatymas fotometrijos metodu
Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Benzaldehido kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu
Boro rūgšties/boro rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Butilakrilato kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Druskos rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
Epichlorhidrino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Etilenglikolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Merkaptanų kiekio (sumos) nustatymas fotometrijos metodu
Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Ftalatų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Naftaleno kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Natrio nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu
p-Fenilendiamino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Piridino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrija, gravimetrijos metodu
Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu
Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu
Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Terpentino kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu
Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Chlorintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Lakiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu7–14 d. d.
Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Freono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Izobutanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Metalo kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Metalo kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

Metilakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Molibdeno oksido   kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Perchloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Titano oksido kiekio nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Vinilo chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu
Karbamido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu3–4 d. d
Geležies oksido kiekio nustatymas fotometrijos metodu
Vandenilio fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu2–4 d. d.

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.