Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų sąrašas

Darbo aplinkoje atliekami tyrimai:
1. Acto rūgšties aldehido kiekis
2. Acto rūgšties kiekis
3. Akrilonitrilo kiekis
4. Akroleino kiekis
5. Amoniako kiekis
6. Anglies dioksido kiekis
7. Anglies monoksido kiekis
8. Azoto dioksido kiekis
9. Azoto monoksido kiekis
10. Azoto oksidų (azoto dioksido ir azoto monoksido) kiekis

11. Anilino ir izocianatų kiekis:

 • Anilino kiekis
 • Anilino hidrochlorido kiekis
 • o-toluidino kiekis
 • p-toluidino kiekis
 • m-nitroanilino kiekis
 • p-nitroanilino kiekis
 • o-aminofenolio kiekis
 • 3,4-dichloranilino kiekis
 • o-anizidino kiekis
 • 2,4-toluilendiamino kiekis
 • 1-naftilamino kiekis
 • 2-naftilamino kiekis
 • Benzidino kiekis
 • 1,3-tolilizocianato kiekis
 • Toluilendiizocianato kiekis (izomerų mišinys)
 • 4,4-difenilmetandiizocianato kiekis
12. Asbesto kiekis
13. Azoto rūgšties kiekis
14. Benzaldehido kiekis
15. Boro rūgšties anhidrido kiekis
16. Boro rūgšties kiekis
17. Chloro kiekis
18. Ciano vandenilio kiekis
19. Dulkių (kietųjų dalelių) kiekis
20. Epichlorhidrino kiekis
21. Etilenglikolio kiekis
22. Fenolio kiekis
23. Fluoro vandenilio (vandenilio fluorido) kiekis
24. Formaldehido kiekis
25. Fosforo rūgšties anhidrido kiekis
26. Fosforo rūgšties kiekis
27. Ftalatų suma
28. Gliutaro aldehido kiekis
29. Gyvsidabrio kiekis
30. Hidrochinono kiekis
31. Karbamido kiekis
32. Merkaptanų suma
33. Natrio chlorido kiekis
34. Natrio nitrito kiekis
35. Neorganinių skaidulų kiekis
36. Ozono kiekis
37. P-fenilendiamino kiekis
38. Piridino kiekis
39. Sieros dioksido kiekis
40. Sieros rūgšties kiekis
41. Vandenilio sulfido (sieros vandenilio) kiekis
42. Silicio dioksido kiekis
43. Skruzdžių rūgšties kiekis
44. Stiprių rūgščių (H2SO4, HCl, HNO3)  kiekis
45. Suodžių (kietųjų dalelių) kiekis
46. Suvirinimo aerozolių kiekis
47. Tepalo rūko (naftos mineralinės alyvos) kiekis
48. Terpentino kiekis
49. Titano dioksido kiekis
50. Vandenilio chlorido (druskos rūgšties) kiekis
51. Vandenilio peroksido kiekis
52. Šarmų kiekis (natrio ir kalio hidroksidų suma) 
53. Natrio hidroksido kiekis
54. Aliuminio oksido kiekis
55. Cinko oksido kiekis
56. Geležies oksido kiekis

57. Lakiųjų organinių junginių kiekis:

 • Etanolio kiekis
 • Acetono kiekis
 • Izopropanolio kiekis
 • Metileno chlorido kiekis
 • 1-propanolio kiekis
 • 2-butanono kiekis
 • Etilacetato kiekis
 • Tetrahidrofurano kiekis
 • 1-butanolio kiekis
 • Benzeno kiekis
 • Anglies tetrachlorido kiekis
 • Cikloheksano kiekis
 • Trichloretileno kiekis
 • 2-etoksietanolio kiekis
 • 1-pentanolio kiekis
 • Tolueno kiekis
 • Acetilacetono kiekis
 • Butilacetato kiekis
 • Tetrachloretileno kiekis
 • Chlorbenzeno kiekis
 • Etilbenzeno kiekis
 • Cikloheksanono kiekis
 • Butilakrilato kiekis
 • Stireno kiekis
 • 2-butoksietanolio kiekis
 • n-butilmetakrilato kiekis
 • N,N-dimetilakrilamido kiekis
 • Ksilenų sumos kiekis
58. Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekis
59. Nikotino kiekis
60. Metalų kiekis (sidabras, vanadis, chromas, aliuminis, manganas, geležis, nikelis, varis, cinkas, kobaltas, kadmis, stibis, alavas, arsenas, švinas, baris, stroncis, kalcis, magnis)
61. Tetrahidrofurano kiekis
62. Acetono kiekis
63. Anglies tetrachlorido kiekis
64. Benzeno kiekis
65. Butanolio kiekis
66. Butilacetato kiekis
67. Chloroformo kiekis
67. Cikloheksano kiekis
69. Metilenchlorido kiekis
70. Etanolio kiekis
71. Etilbenzeno kiekis
72. Izopropanolio kiekis
73. Ksilenų kiekis (suma)
74. Propanolio kiekis
75. Stireno kiekis
76. Tolueno kiekis
Gyvenamosios aplinkos ir aplinkos  ore atliekami tyrimai:
1. Amoniako kiekis
2. Anglies dioksido kiekis
3. Anglies monoksido kiekis
4. Asbesto kiekis
5. Azoto dioksido kiekis
6. Azoto monoksido kiekis
7. Azoto oksidų (azoto dioksido ir azoto monoksido) kiekis 
8. Azoto rūgšties kiekis
9. Chloro kiekis
10. Ciano vandenilio kiekis
11. Druskos rūgšties (vandenilio chlorido) kiekis
12. Dulkių (kietųjų dalelių) kiekis
13. Fenolio kiekis
14. Fluoro vandenilio (vandenilio fluorido) kiekis
15. Formaldehido kiekis
16. Gyvsidabrio kiekis
17. Karbamido kiekis
18. Neorganinių skaidulų (stiklo plaušelių) kiekis
19. Ozono kiekis
20. Sieros dioksido kiekis
21. Sieros rūgšties kiekis
22. Sieros vandenilio (vandenilio sulfido) kiekis
23. Stiprių rūgščių (H2SO4, HCl, HNO3) suma
24. Suodžių (kietųjų dalelių) kiekis
25. Aliuminio oksido kiekis
26. Cinko oksido kiekis
27. Geležies oksido kiekis

28. Lakiųjų organinių junginių kiekis:

 • Etanolio kiekis
 • Acetono kiekis
 • Izopropanolio kiekis
 • Metileno chlorido kiekis
 • 1-propanolio kiekis
 • 2-butanono kiekis
 • Etilacetato kiekis
 • Tetrahidrofurano kiekis
 • 1-butanolio kiekis
 • Benzeno kiekis
 • Anglies tetrachlorido kiekis
 • Cikloheksano kiekis
 • Trichloretileno kiekis
 • 2-etoksietanolio kiekis
 • 1-pentanolio kiekis
 • Tolueno kiekis
 • Acetilacetono kiekis
 • Butilacetato kiekis
 • Tetrachloretileno kiekis
 • Chlorbenzeno kiekis
 • Etilbenzeno kiekis
 • Cikloheksanono kiekis
 • Butilakrilato kiekis
 • Stireno kiekis
 • 2-butoksietanolio kiekis
 • n-butilmetakrilato kiekis
 • N,N-dimetilakrilamido kiekis
 • Ksilenų sumos kiekis
29. Aromatinių angliavandenilių (benzenas, etilbenzenas, toluenas, ksilenas, stirenas) kiekis
30. Nikotino kiekis
31. Metalų kiekis (sidabras, vanadis, chromas, aliuminis, manganas, geležis, nikelis, varis, cinkas, kobaltas, kadmis, stibis, alavas, arsenas, švinas, baris, stroncis, kalcis, magnis)
32. Tetrahidrofurano kiekis
33. Acetono kiekis
34. Anglies tetrachlorido kiekis
35. Benzeno kiekis
36. Butanolio kiekis
37. Butilacetato kiekis
38. Chloroformo kiekis
39. Cikloheksano kiekis
40. Metilenchlorido kiekis
41. Etanolio kiekis
42. Etilbenzeno kiekis
43. Izopropanolio kiekis
44. Ksilenų kiekis (suma)
45. Propanolio kiekis
46. Stireno kiekis
47. Tolueno kiekis

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.