Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų sąrašas

Tyrimo  pavadinimas

Tyrimo atlikimo trukmė

Anglies dioksido kiekio tyrimas ekspres metodu1–2 d. d.
Gyvsidabrio kiekio tyrimas greituoju metodu
Oro temperatūros matavimas
Santykinės oro drėgmės matavimas
Anglies monoksido kiekio tyrimas ekspres metodu
Asbesto plaušelių koncentracijos tyrimas

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acto rūgšties aldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Acto rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Akroleino kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Alavo kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Akrilo nitrilo kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Amoniako kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Azoto rūgšties tyrimas fotometrijos metodu
Azoto oksidų kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Benzaldehido kiekio tyrimas ore fotometrijos metodu
Boro rūgšties/boro rūgšties anhidrido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Butilakrilato kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Butilcelozolvo kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Chloro kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Ciano vandenilio kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Druskos rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Dulkių kiekio tyrimas gravimetrijos metodu
Epichlorhidrino kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Etilcelozolvo kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Etilenglikolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Merkaptanų kiekio (sumos) tyrimas fotometrijos metodu
Fosforo rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Ftalatų kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Formaldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Fosforo rūgšties anhidrido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Gliutaro aldehido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Hidrochinono kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Naftaleno kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Natrio chlorido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Natrio nitrito kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Ozono kiekio tyrimas fotometrijos metodu
p-Fenilendiamino kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Piridino kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Sieros dioksido kiekio tyrimas fotometrija, gravimetrijos metodu
Sieros rūgšties kieko tyrimas fotometrijos metodu
Sieros vandenilio kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Skruzdžių rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Suvirinimo aerozolių kiekio tyrimas gravimetrijos metodu
Šarmų kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Tepalo rūko kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Terpentino kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Tetrahidrofurano kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Acetono kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Aliuminio oksido kiekio tyrimas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu
Aromatinių angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Chlorintų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Lakiųjų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu7–14 d. d.
Nesočiųjų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sočiųjų angliavandenilių (C1–C10) kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Anglies tetrachlorido kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Benzeno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Benzino kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Butanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Butilacetato kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Chloroformo kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Cikloheksano kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Cinko oksido kiekio tyrimas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Dichloretano kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Dietilo eterio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Etanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Etilacetato kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Etilbenzeno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Freono kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Geležies oksido kiekio tyrimas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Heksano kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Izobutanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Izopropanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
m,o,p-ksilenų kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Metalo kiekio tyrimas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Metalo kiekio tyrimas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Metanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

Metilakrilato kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Metileno chlorido kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Metilmetakrilato kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Molibdeno oksido   kiekio tyrimas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu14 d. d.
Perchloretileno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu

2–3 d. d.

 

 

 

 

 

 

 

Propanolio kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Stireno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Titano oksido kiekio tyrimas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu
Tolueno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Vinilo chlorido kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Vaitspirito kiekio tyrimas dujų chromatografijos metodu
Karbamido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Mangano kiekio tyrimas fotometrijos metodu3–4 d. d
Geležies oksido kiekio tyrimas fotometrijos metodu
Vandenilio fluorido kiekio tyrimas potenciometrijos metodu2–4 d. d.

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.