Vandens tyrimų sąrašas

Tyrimo pavadinimas


Transportavimo ir laikymo sąlygos

Tyrimo   atlikimo trukmė 


Pastabos

Acto rūgšties kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos   temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC2–3 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,1–0,5 l
Amonio kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC14 d. d.

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5–1,5 l

 

Geležies (bendrosios) kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba borosilikatiniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC14 d. d.
Magnio kiekio tyrimas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Chlorido kiekio tyrimas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Fenolio kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Azoto tyrimas Kjeldalio metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Arseno kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – kambario  temperatūroje. Mėginį reikalinga pristatyti kaip galima greičiau. Tyrimui reikalingas­ kiekis – 0,1 l
Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio tyrimas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l 
Talpa turi būti užpildyta sklidinai, be oro tarpo
Chloro (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.

1–2 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.
Chloro (laisvojo) kiekio tyrimas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo ar plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.
Deguonies soties tyrimas elektrometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l 
Indas pripildomas sklidinai, be oro tarpo
Drumstumo tyrimas turbidimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5–1,5 l
Kalcio kiekio tyrimas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Nitrito kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Savitojo elektrinio laidžio tyrimas elektrometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo (netinka silikatinis stiklas) butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Spalvos tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) tyrimas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Kvapo slenksčio tyrimas jusliniu metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC Tyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l
pH (vandenilio jonų koncentracijos) tyrimas potenciometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l

REIKIA ANALIZUOTI KUO GREIČIAU.

Skaidrumo tyrimas vizualiniu metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui   reikalingas kiekis – 0,5 l
Skonio slenksčio tyrimas jusliniu metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCAtliekama tik sudarius ilgalaikes sutartis.Tyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l
Chromo (šešiavalenčio) kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Į laboratoriją reikia pristatyti kaip galima greičiau. Laikymo sąlygos – aplinkos temperatūra2 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,1 l
Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio tyrimas dujų chromatografijos metoduAnalizė turi būti pradėta per 4 dienas. Laikymo sąlygos – šaldytuve ( 4 °C).20–25 d. d.1L tamsi stiklinė tara
Metalo kiekio tyrimas (natris, kalis, varis, cinkas, kalcis, magnis, aliuminis, arsenas, kadmis, chromas, manganas, nikelis, švinas, stroncis, stibis, selenas, sidabras, kobaltas, vanadis, baris, alavas, gyvsidabris)Laikyti šaldytuve (4°C) ne ilgiau 3 dienų iki tyrimo pradžios.14–40 d. d.Visiems metalams išmatuoti 1 L mėginio, jei norima tik vieno metalo, tai užtenka 100 ml mėginio. Hg - reikia atskiros stiklinės (borosilikatinio) taros, kitiems metalams – tinka tik plastiko pakuotės..
Sulfato kiekio tyrimas chromatografijos metodu

Mėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC.

 

5–15 d. d.

 

 

Plastikinė pilnai pripildyta tara, analizei užtenka 50 ml
Chlorido  kiekio tyrimas chromatografijos metodu
Nitrato kiekio tyrimas chromatografijos metodu
Benzeno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 14 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l  stiklinė tara
Haloformų sumos / lakių halogenintų angliavandenilių kiekio tyrimas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val. 40 d. d.

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l stiklinė tara

Indas pripildomas sklidinai, be oro tarpo

1,2-dichloretano kiekio tyrimas dujų chromatografijaMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Chloroformo kiekio tyrimas dujų chromatografijaMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio tyrimas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) tyrimas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC2–4 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) tyrimas elektrometrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC, tamsoje7–8 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 1–2 l
Boro/borato kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

3–5 d. d.

 

Tyrimui reika­lingas kiekis – 0,5–1,5 l
Cianido (bendrojo) kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Fluorido kiekio tyrimas potenciometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Nitrato kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Laisvojo anglies dioksido tyrimasMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Silicio tyrimasMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Fosfato / hidrofosfato kiekio tyrimas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

1–3 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Permanganato indekso (skaičiaus) tyrimas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio tyrimas gravimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 1–2 l
Pesticidų (fosforo ir chloro organinių junginių) tyrimas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC . Analizė turi būti pradėta per 24 val nuo mėginio paėmimo.40 d.d.2 L tamsus butelis pilnai pripiltas
Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio tyrimas skysčių chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 20–25 d. d.

Tyrimui reika­lingas kiekis – 1–2 l tamsaus stiklo taroje

 

Benzpireno kiekio tyrimas skysčių chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje tamsaus stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Riebalų tyrimas Soksleto metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

2–4 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 1 l
Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) tyrimas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba borosilikatiniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reika­lingas kiekis 0,5–1,5 l
Bendrojo azoto kiekio tyrimasMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Sausos liekanos tyrimas gravimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC5–8 d. d.Tyrimui reika­lingas kiekis 1–1,5 l (analizės vandens 2 l)
Temperatūros tyrimasMatuojama vietoje, netransportuojama.1 d. d.-
Akrilamido kiekis vandenyjeMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC40–45 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 1 l
Ftalatų kiekio nustatymasTransportuojama aplinkos temperatūroje. Analizė turi būti pradėta per 4 dienas. Laikymo sąlygos – šaldytuve ( 4 °C).40 - 45 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis ne mažiau 1 l, stiklinė tara su metaliniu kamšteliu

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.