Vandens tyrimų sąrašas

Tyrimo pavadinimas


Transportavimo ir laikymo sąlygos

Tyrimo   atlikimo trukmė


Pastabos

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos   temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC2–3 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,1–0,5 l
Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC14 d. d.

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5–1,5 l

 

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba borosilikatiniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC14 d. d.
Magnio kiekio nustatymas (nustatant kalcį ir bendrąjį kietumą) titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Azoto nustatymas Kjeldalio metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Arseno kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – kambario  temperatūroje. Mėginį reikalinga pristatyti kaip galima greičiau. Tyrimui reikalingas­ kiekis – 0,1 l
Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l 
Talpa turi būti užpildyta sklidinai, be oro tarpo
Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.

1–2 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.
Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo ar plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje, tiriamas tuoj pat.
Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metoduMėginys imamas į tamsaus stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l 
Indas pripildomas sklidinai, be oro tarpo
Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5–1,5 l
Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Nitrito kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Savitojo elektrinio laidžio nustatymas elektrometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo (netinka silikatinis stiklas) butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Spalvos nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 
Bendrojo kietumo (bendrojo kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC Tyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l
pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l

REIKIA ANALIZUOTI KUO GREIČIAU.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui   reikalingas kiekis – 0,5 l
Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCAtliekama tik sudarius ilgalaikes sutartis.Tyrimui reikalingas kiekis – 1–1,5 l
Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Į laboratoriją reikia pristatyti kaip galima greičiau. Laikymo sąlygos – aplinkos temperatūra2 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,1 l
Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metoduAnalizė turi būti pradėta per 4 dienas. Laikymo sąlygos – šaldytuve ( 4 °C).20–25 d. d.1L tamsi stiklinė tara
Metalo kiekio nustatymas (natris, kalis, varis, cinkas, kalcis, magnis, aliuminis, arsenas, kadmis, chromas, manganas, nikelis, švinas, stroncis, stibis, selenas, sidabras, kobaltas, vanadis, baris, alavas, gyvsidabris)Laikyti šaldytuve (4°C) ne ilgiau 3 dienų iki tyrimo pradžios.14 d. d.Visiems metalams išmatuoti 1 L mėginio, jei norima tik vieno metalo, tai užtenka 100 ml mėginio. Hg - reikia atskiros stiklinės (borosilikatinio) taros, kitiems metalams – tinka tik plastiko pakuotės..
Sulfato kiekio nustatymas chromatografijos metodu

Mėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC.

 

5–15 d. d.

 

 

Plastikinė pilnai pripildyta tara, analizei užtenka 50 ml
Chlorido  kiekio nustatymas chromatografijos metodu
Nitrato kiekio nustatymas chromatografijos metodu
Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 14 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l  stiklinė tara
Haloformų sumos / lakių halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val. 40 d. d.

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l stiklinė tara

Indas pripildomas sklidinai, be oro tarpo

1,2-dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijaMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijaMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Trichloreteno ir tetrachloreteno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojmas aplinkos temperatūroje stikliniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC. Tyrimai turi būti pradėti per 48 val.
Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC2–4 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC, tamsoje7–8 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 1–2 l
Boro/borato kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

3–5 d. d.

 

Tyrimui reika­lingas kiekis – 0,5–1,5 l
Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Nitrato kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Laisvojo anglies dioksido nustatymasMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Silicio nustatymasMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

1–3 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metoduMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 1–2 l
Pesticidų (fosforo ir chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC . Analizė turi būti pradėta per 24 val nuo mėginio paėmimo.40 d.d.2 L tamsus butelis pilnai pripiltas
Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC 20–25 d. d.

Tyrimui reika­lingas kiekis – 1–2 l tamsaus stiklo taroje

 

Benzpireno kiekio nustatymas skysčių chromatografijos metoduMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje tamsaus stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC
Riebalų nustatymas Soksleto metoduMėginys imamas į stiklo indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC

2–4 d. d.

 

Tyrimui reikalingas kiekis – 1 l
Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba borosilikatiniame butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reika­lingas kiekis 0,5–1,5 l
Bendrojo azoto kiekio nustatymasMėginys imamas į stiklo arba plastiko indą, transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºCTyrimui reikalingas kiekis – 0,5 l
Sausos liekanos nustatymas gravimetrijos metoduMėginys transportuojmas 2–8 ºC temperatūroje plastiko arba stiklo butelyje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC5–8 d. d.Tyrimui reika­lingas kiekis 1–1,5 l (analizės vandens 2 l)
Temperatūros nustatymasMatuojama vietoje, netransportuojama.1 d. d.-
Akrilamido kiekis vandenyjeMėginys transportuojamas aplinkos temperatūroje. Laikymo sąlygos – 1–5 ºC40–45 d. d.Tyrimui reikalingas kiekis – 1 l

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.