Mikrobiologinių mitybos terpių paruošimas ir kokybės kontrolė

Mikrobiologinių mitybos terpių paruošimas

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Terpių gamybos, kokybės kontrolės ir validacijos skyriuje paruošiama daugiau kaip 200 pavadinimų terpių. Tai terpės, skirtos mikroorganizmams maisto produktuose, vandenyje, sterilioje medžiagoje bei vaistuose, klinikinėje ir kitoje tiriamojoje medžiagoje aptikti, gausinti ir skaičiuoti.

Terpėms paruošti dažniausiai naudojamos pilnos sudėties dehidratuotos terpės, įsigytos iš tokių pasaulyje pripažintų dehidratuotų terpių gamintojų, kaip OXOID, MERCK, Becton & Dickinson ir pan. Paruošiamų terpių asortimente yra skystų, pusstandžių ir standžiųjų terpių, kurių įvairūs tūriai išpilstomi į vienkartines Petri lėkšteles ir stiklinius indus (mėgintuvėlius ir butelius).

Paruoštos naudoti

skystosios terpės pilstomos į:

 • butelius;

 • mėgintuvėlius.

 standžiosios terpės pilstomos į:

 • butelius;

 • mėgintuvėlius;

 • vienkartines 55 mm, 90 mm skersmens ir kontaktines Petri lėkšteles.

Atsekamumui užtikrinti paruoštos terpės 90 mm skersmens Petri lėkštelėse yra paženklintos karšto spaudimo būdu įspaudžiant terpės partijos numerį. Visos paruoštų terpių partijos kontroliuojamos Kokybės kontrolės skyriuje. Kiekvienai paruoštai terpės partijai rašomas terpės kokybės sertifikatas. Jame pateikiama išsami informacija apie naudotą žaliavą, tirtus parametrus, kontrolei naudotas padermes bei paruoštos terpės laikymo sąlygas.

Terpių gamybos, kokybės kontrolės ir validacijos skyrius nuo 2002 m. gruodžio mėn. sertifikuotas pagal LST EN ISO 9001:2001 standartą Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2000). Sertifikavimą atliko Bureau Veritas Certification. 2014 m. gruodžio 2 d. skyrius persertifikuotas pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą.

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel. (8 5) 210 5493 arba el. p. jurgita.katkiene@nvspl.lt

Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolė

Kokybės kontrolės veiklos tikslas – užtikrinti vidaus poreikiams gaminamų ir šalyje naudojamų mitybos terpių kokybę, kad gauti mikrobiologinių tyrimų rezultatai būtų patikimi, atkuriami ir objektyvūs. Mitybos terpių kokybės kontrolė yra esminė, siekiant užtikrinti gerą laboratorijos darbą, ji būtina norint laikytis standartų reikalavimų ir jos reikalaujama daugumoje laboratorijų akreditacijos schemų.


Teikiamos paslaugos ir vykdoma veikla


Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolė:

 • mikrobinės taršos tyrimas;

 • fizikinių ir cheminių parametrų tyrimas;

 • mikrobiologinių rodiklių tyrimas.


Mitybos terpių mikrobiologiniams rodikliams nustatyti naudojamos etaloninės padermės, įsigytos iš tarptautinių kultūrų kolekcijų.

Kultūrų kolekcijos kultivavimas ir priežiūra:

 • morfologijos būdingumo ir kultūros grynumo tyrimas;

 • biocheminių savybių tyrimas;

 • antigeninių savybių tyrimas;

 • šaldytų kultūrų gyvybingumo tyrimas.


Kultūrų kolekcijoje yra 165 padermės, iš kurių 98 yra etaloninės (įsigytos iš ATCC, DSMZ ir NCTC kolekcijų), likusios – išskirtos iš įvairios patologinės medžiagos, maisto produktų ir kitos tiriamos medžiagos. Kamieninės kultūros laikomos užšaldytos žemoje (–80ºC) temperatūroje. Jos periodiškai tikrinamos naudojant komercinius biocheminius testus ir kitus laboratorijose plačiai taikomus kontrolės metodus. Tokiu būdu užtikrinama, kad laikymo metu padermės išlieka grynos, stabilios ir gyvybingos.


Aplinkos taršos stebėsena (monitoringas):

 • paviršių taršos tyrimas;

 • oro taršos tyrimas.

Šie tyrimai atliekami pagal LST 1495:1997 reikalavimus. Gauti duomenys analizuojami stebint būdingas tendencijas ir numatant jų pokyčius (pvz., susijusius su sezoniškumu).

Vaistinių preparatų tyrimas:

 • vaistinių medžiagų inhibicijos tyrimas;

 • vaistinių medžiagų antimikrobinės apsaugos efektyvumo tyrimas.

Šie tyrimai atliekami įmonėms, dirbančioms pagal Europos / Amerikos farmakopėjų reikalavimus. Užsakovui pageidaujant atliekami ir vidiniai validavimo tyrimai, naudojant farmakopėjose nurodytas padermes.


Kokybės kontrolės skyrius nuo 2002 m. gruodžio mėn. sertifikuotas pagal LST EN ISO 9001:2001 standartą Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2000). Sertifikavimą atliko Bureau Veritas Certification. 2009 m. lapkričio mėn. skyrius persertifikuotas pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą.

Kokybės kontrolės paslaugos teikiamos taikant Europos Farmakopėjoje, LST CEN ISO/TS 11133 bei literatūroje aprašytuosius metodus.


Kokybės kontrolės skyriuje dirba kvalifikuoti specialistai, kurie daugiau kaip dešimt metų vykdo plataus mitybos terpių asortimento (vandens, maisto ir klinikinių mėginių tyrimams naudojamų terpių) kokybės kontrolę, jai naudodami etalonines ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyriuje išskirtas mikroorganizmų padermes. Kokybės kontrolės skyriaus paslaugomis naudojasi maisto pramonės įmonės, ligoninės, poliklinikos, vaistinius preparatus gaminančios įmonės.

Norėdami užsakyti kokybės kontrolės tyrimus, kreipkitės tel. (8 5) 210 5493 arba el. p. jurgita.katkiene@nvspl.lt

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.