Karjera

Dažniausiai užduodami klausimai apie įdarbinimo NVSPL tvarką

Konkurso būdu priimama į šias pareigybes:

- Įstaigos vadovas (-ė)

- Vadovo pavaduotoja (-s)

- Struktūrinio padalinio vadovas (-ė)

Darbuotojai, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:

- Vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;

- Organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;

- Personalo administratoriai;

- Teisininkai.

Į konkursines pareigas darbuotojai gali būti priimti ne ilgesniam laikui, nei nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (DK). Į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas pagal DK nuostatas, asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį, iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui. Į kitas pareigas darbuotiojai priimami paprastos atrankos būdu.

Konkursai skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir NVSPL interneto svetainėje. Informacija apie konkursą gali būti skelbiama ir kituose informacijos šaltiniuose, pavyzdžiui socialiniuose tinkluose, darbo paieškos svetainėse.

Darbo skelbimai pateikiami ir www.nvspl.lt, NVSPL „Facebooko“ paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, darbo skelbimai viešinami darbo paieškos svetainėse.

Visi NVSPL darbuotojai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo į darbą;
2. Prašymą dėl darbo užmokesčio nustatymo;
3. Darbo patirtį įrodančius dokumentus;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Paso / asmens tapatybės kortelės kopiją;
6. Vairuotojo pažymėjimo kopiją (vairuotojams);
7. Diplomo kopiją;
8. Santuokos / ištuokos išrašo kopiją (jei toks yra);
9. Vaiko gimimo išrašo kopiją (jei toks yra);
10. Prašymą dėl individualaus darbo grafiko (jei toks bus taikomas);
11. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
12. Invalidumo pažymėjimą (jei toks yra);
13. Deklaruotos gyvenamosios vietos lapą;
14. NPD prašymą;
15. Prašymą dėl banko sąskaitos.

Pareigybių (užimamų tiek konkurso, tiek atrankos būdu) aprašas skelbiamas šios svetainės skiltyje „Darbuotojų kontaktai“ pagal atitinkamą padalinį.

Privačius interesus deklaruoja:

- direktorius;
- direktoriaus pavaduotojai;
- skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai;
- poskyrių vedėjai;
- laboratorinės medicinos gydytojai.

Detalų sąrašą galite rasti čia.

Taip pat privačius interesus deklaruoti privalo darbuotojai, kurie vykdo viešuosius pirkimus. (Pagal NVSPL direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymą VK-20).

Interesų deklaracijos pateikiamos Vyriausios tarnybinės etikos komisijos svetainėje www.vtek.lt

Darbo skelbimai pateikiami www.nvspl.lt (šioje skiltyje), NVSPL Facebook paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, direktoriaus sprendimu darbo skelbimai viešinami www.cvbankas.lt.

1. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus (toliau – Laboratorija) pavaduotojas.

2. Laboratorijos skyriaus vedėjas.

3. Laboratorijos skyriaus vedėjo pavaduotojas.

4. Laboratorijos poskyrio vedėjas.

5. Vyriausiasis specialistas ar jam prilyginamas asmuo, atliekantis viešųjų pirkimų organizavimo ir administravimo funkcijas.

6. Vyriausiasis specialistas ar jam prilyginamas asmuo, atliekantis vidaus audito procedūras.

7. Asmuo laikinai skiriamas į 1–6 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.

Darbo pasiūlymai

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.