Akreditavimo pažymėjimai

2015 m. vasario 20 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorijos akreditacijos pažymėjimas suteikia teisę atlikti tyrimus akredituotais metodais. Akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2025 m. vasario 13 d.

Cheminiai tiriamieji objektai – medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu; geriamasis, paviršinis, požeminis, baseino vanduo, nuotekos; mėsa ir mėsos produktai; maisto produktai ir patiekalai; darbo aplinkos oras; aplinkos ir gyvenamosios aplinkos oras; dumblas, apdorotos bioatliekos, dirvožemis, atliekos.

Mikrobiologiniai tiriamieji objektai – vandentiekio, gręžinio, šulinio, šaltinio, mineralinis, fasuotas, baseinų, hidroterapinių, mineralinių vandens vonių, maudyklų ir atvirų telkinių vanduo; cheminiai dezinfekantai ir antiseptikai, išskyrus rankų ploviklius ir dezinfekantus; sterilios medicinos priemonės apibrėžiant, validuojant ir prižiūrint sterilizavimo procesą; sterilūs farmacijos produktai; nesterilūs farmacijos produktai; oras; paviršiai nuo objektų, nesusijusių su maistu; biologiniai indikatoriai sterilizatorių kontrolės įvertinimui; nesterilios kvėpavimo sistemos ir jų dalys; peloidai; kosmetikos gaminiai; maisto produktai.

Fizikinių veiksnių tiriamieji objektai – apšvieta darbo aplinkoje; akustinis triukšmas darbo aplinkoje; vibracija darbo aplinkoje; mikroklimatas darbo aplinkoje; elektromagnetiniai laukai darbo aplinkoje; soliariumų įranga; akustinis triukšmas gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje; statinių inžinerinė įranga; mikroklimatas gyvenamojoje ir visuomeninėje patalpose; elektromagnetiniai laukai gyvenamojoje aplinkoje ir patalpose; elektromagnetiniai laukai gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje ir patalpose.

2020 m. liepos 3 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija akredituota Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro pagal LST EN ISO 15189:2013. Laboratorijos akreditacijos pažymėjimas suteikia teisę atlikti virusologinius, serologinius ir molekulinius biologinius tyrimus akredituotais metodais. Akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2025 m. liepos 2 d.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.