Korupcijos prevencija

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją laboratorijos viduje, užtikrina, kad joje dirbtų tik sąžiningi ir atsakingi savo srities specialistai, o teikiamų ir gaunamų paslaugų procesai būtų skaidrūs.

NVSPL atrankas į konkursines pareigas vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu teisės aktu ir NVSPL LR Vyriausybės dokumento pagrindu parengtu vidiniu aprašu. Asmenys (pretendentai į pareigas) dėl tinkamumo eiti konkursines pareigas yra tikrinami LR teisės aktų nustatyta tvarka ir STT rekomendacijų apimtimi.

NVSPL nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, interesų konfliktų ir turto deklaravimo stebėsena ir valdymas, taip pat didelis dėmesys skiriamas NVSPL skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai. 

NVSPL yra asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekami su Laboratorijos veikla susijusių procesų bei teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai, o taip pat diegiamas saugaus pranešimo kanalas darbuotojams.

NVSPL korupcijos prevencijos užtikrinimo ir korupcijos apraiškų užkardinimo procesuose glaudžiai bendradarbiauja su STT. 

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika Laboratorijoje galima kreiptis:
- Elektroniniu paštu pranesk@nvspl.lt
- Raštu adresu Žolyno g. 36, Vilnius

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba siekdama teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertindama įvairius teisės aktus, atlieka institucijų korupcijos rizikos analizes (nustato rizikingiausias sritis ir teikia pasiūlymus), rengia ir koordinuoja antikorupcines programas.

Parengti du strateginiai dokumentai, skirti iš esmės keisti korupcijos prevencijos modelį šalyje: naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymas ir Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 m. projektas.

Nustatytos ir pagrindinės Nacionalinės darbotvarkės kryptys:
1. Formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas.
2. Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų.
3. Siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija laikosi šių krypčių įgyvendinimo bendradarbiaudama su Specialiųjų tyrimų tarnyba tiesiogiai per korupcijos prevencijos specialistę Natelą Amkoladzę, taip pat per LR Sveikatos apsaugos ministerijos suformuotų uždavinių, remiantis LR STT prioritetų nustatymo pagrindais, vykdymą.

Su Įstatymu galite susipažinti čia.

Su Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa galite susipažinti čia.

Su Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinį veiklos planu galite susipažinti čia.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.