Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją laboratorijos viduje, užtikrina, kad atrankos į konkursines pareigas būtų vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir NVSPL vidiniu aprašu. Asmenys (pretendentai į pareigas) dėl tinkamumo eiti konkursines pareigas yra tikrinami LR teisės aktų nustatyta tvarka  STT. NVSPL nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis švietimas, vykdoma interesų konfliktų valdymo stebėsena, didelis dėmesys skiriamas viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai. 

NVSPL yra KPS atskaitingas tiesiogiai direktoriui,  nuosekliai vykdantis su Laboratorijos veikla susijusių procesų bei teisės aktų ar jų projektų stebėseną ir antikorupcinį vertinimą. NVSPL KPS korupcijos prevencijos užtikrinimo procese vadovaujasi Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos 2022–2033 m. gairėmis ir jame nustatytomis  pagrindinėmis Nacionalinės darbotvarkės kryptimis:
1. Formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas.
2. Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų.
3. Siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo.

Su Įstatymu galite susipažinti čia.

Su Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa galite susipažinti čia.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.