Molis – ne tik keramikos dirbinių medžiaga, bet ir matavimo vienetas

Ko gero, kiekvienas žmogus, bent kartą dalyvavęs chemijos pamokoje, yra girdėjęs žodį „molis“ (angl. mole). Šį kartą kalbame ne apie molį, iš kurio gaminami keraminiai indai, o apie mato vieneto pavadinimą „mole“. Dažnam kyla klausimas: „kodėl chemikai viską skaičiuoja tais mielais padarėliais?“ Žodis molis kilo ne dėl šio, urvus rausiančio, žinduolio, o iš vokiško žodžio „Molekulė“ (vok. Molekül) trumpinio.

Oficialiai, pagal „Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) pagrindinių ir jų išvestinių, kartotinių bei dalinių matavimo vienetų naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą – simboliu mol žymimas tarptautinės matavimo vienetų sistemos (SI) medžiagos kiekio matavimo vienetas, kurį sudaro lygiai 6,022 140 76 × 10²³ elementariųjų dalelių. Šis elementariųjų dalelių skaičius, vadinamas Avogadro skaičiumi, yra fiksuota Avogadro konstantos Nᴀ, išreiškiamos vienetu mol-¹, skaitinė vertė. Sistemos medžiagos kiekis, žymimas simboliu n, yra nurodytų elementariųjų dalelių kiekio matas. Elementarioji dalelė gali būti atomas, molekulė, jonas, elektronas arba kita dalelė ar nurodyta dalelių grupė.

Žinoma, skaitant tokį sakinį galvon tešauna vienas apibūdinimas – „mokslinė beletristika“. Bandant apibrėžimą įsivaizduoti paprasčiau, padeda vieno studijų laikų dėstytojo išmintis: „Jei einate susitikti su draugu pasilinksminti, tėvams nesakote, kad einate susitikti su 60 kg mėsos, o su draugu. Lygiai taip pat paprasčiau pasakyti, kad turite molį žirnių, o ne 6,02x1023 kiekį žirnių“. Nors ši diena nelaikoma oficialia švente, tačiau minima chemikų tarpe – nuo spalio 23 (10 mėnesio 23 diena) dienos ir švenčiama tik nuo šeštos valandos ir dviejų minučių ryto iki šeštos valandos dviejų minučių vakaro.

Dienos kilmė asocijuojama su Margaret Christoph iš Šv. Marko mokyklos Vilmingtone, Delavero valstijoje (JAV). 1985 metais žurnale “The Science Teacher” M. Christoph paskelbė trumpą straipsnelį pavadinimu „Kurmio diena“, pasakodama apie įvairius užsiėmimus, kuriais intriguojami mokiniai – pradedant nuo kviestinių dalyvių, kurie pasakoja apie chemiją įprastame pasaulyje, varžymosi, kas turi daugiau žinių chemijos srityje, baigiant filmais apie atradimus, prizus ir, žinoma, neatsiejama dienos simbolika tapusių marškinėlių su užrašu „Chemikas yra geriausias kurmio draugas“ (angl. „A Chemist Is a Mole‘s Best Friend“) dėvėjimu. Tačiau, kokia keista ir tik mažai grupelei žmonių žinoma beatrodytų ši šventė, jos minėjimą geriausiai ir gražiausiai atspindi tos pačios Margaret Christoph žodžiai: „Tai būdas mokiniams sužinoti, kad chemija gali būti įdomi, naudinga ir linksma“ (angl. „It's a way for students to find out that chemistry can be exciting, rewarding, and fun“).

Todėl bent tam trumpam laiko tarpui vėl pabūkime mokiniais ir nepamirškime, kad chemija supa mus visus ir yra neatskiriama ne tik nuo kasdienybės, bet ir gyvybės. Juk ten, kur egzistuoja molekulės (kad ir mūsų įkvepiamas oras), vienaip ar kitaip įvairūs procesai yra susiję su chemija. Ypač žinant, kaip „madinga“ yra garsiai rėkti žodžius „be chemijos“.

 

Parengė NVSPL Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio l. e. p. vedėjas Mantas Norkus

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.