Nacionalinė laboratorija savo veikloje stiprina skaidrios veiklos politikos įgyvendinimo ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo procesus

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) parengė ir pasitvirtino Skaidrios veiklos politiką. Pagrindinis Politikos tikslas – didinti NVSPL darbuotojų suvokimą apie korupcijos daromą žalą, padėti kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti NVSPL paslaugų skaidrumą ir darbuotojų atsakingumą bei korupcinį nepaveikumą.

Ši Politika yra NVSPL veiklos korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimo ir Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo gairės. NVSPL Skaidrios veiklos politika yra praktinio taikymo teisinė priemonė – įrankis skaidrios ir atsakingos, korupcijai nepaveikios veiklos užtikrinimui.

Įgyvendindama skaidrų paslaugų teikimą ir užtikrindama korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą savo veikloje bei siekdama kokybiškai kurti korupcijai atsparią aplinką darbe, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija savo pavyzdžiu gali drąsiai paneigti mitą apie tariamą vadovų abejingumą skaidrios veiklos ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo procesuose. 

Skaidriai veikianti ir gerą reputaciją turinti akredituotų laboratorinių tyrimų paslaugų teikėja, yra patrauklesnė paslaugų užsakovams ir patikimesnė partnerė valstybei, o taip pat ir labiau imponuojanti galimiems užsienio investuotojams.

NVSPL Skaidrios veiklos politikos įgyvendinimo kontrolę vykdo  laikinoji direktorė Svajūnė Muralytė, direktorės pavaduotoja Rosita Marija Balčienė yra įsitraukusi į padalinių vedėjų, padaliniuose užtikrinančių korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą, veiklos priežiūros procesus. NVSPL vadovai kartu su korupcijos prevencijos specialistu (KPS) nuosekliai prižiūri, kad padaliniuose darbas būtų organizuojamas griežtai laikantis skaidrios veiklos Politikos gairių ir atitiktų korupcijos prevencijos užtikrinimo reikalavimus.

NVSPL Politikoje įtvirtinti ir pristatomi korupcijos prevenciją  reglamentuojantys dokumentai, taip pat išdėstyti ir įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais NVSPL vadovaujamasi, kurdama korupcijai atsparią aplinką ir įgyvendindama skaidrios veiklos užtikrinimo uždavinius. Skaidrios veiklos politikos praktinis taikymas ir įgyvendinimas Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje vykdomas teisiniais įrankiais – NVSPL padalinių veikla organizuojama ir vykdoma darbuotojams laikantis Politikos lydinčiųjų teisės aktų, t. y. Antikorupcinio elgesio kodekso standartų ir Dovanų politikos aprašo, vadovaujantis Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo NVSPL tvarkos reglamento nuostatomis.

Parengė NVSPL Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė (viešieji ryšiai) Ernesta Šneideraitytė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.