Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija įgyvendino dar vieną projektą

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau-NVSPL)  įgyvendino Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuotą projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 „Skubios apsinuodijimų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir kompleksiškumo užtikrinimas (toliau – Pojektas).

Šis sveikatos priežiūros prieinamumui ir kokybės gerinimui šalyje itin svarbus Projektas buvo vykdomas įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“.

Projektas savo rezultatais prisideda prie Lietuvos gyventojų pirmalaikio mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo ir kuo greitesnio žmonių grąžinimo į aktyvų gyvenimą, didinant pagalbos nukentėjusiems nuo apsinuodijimų efektyvumą, užtikrinant jos suteikimą laiku bei siekiant išvengti arba sumažinti neigiamas pasekmes.

NVSPL pasiekė visus Projekte numatytus rodiklius, t. y. įsigijo šiuolaikinius apsinuodijimų diagnostikos poreikius atitinkančią laboratorinę įrangą, pagalbinę įrangą, ją įdiegė ir paruošė išsamių nuodingų organinių medžiagų, psichoaktyviųjų medžiagų ir metalų koncentracijos nustatymo žmogaus biologinėse terpėse kokybinių ir kiekybinių tyrimų atlikimui. Taip pat, buvo įsigyta specialios paskirties transporto priemonė su šaldymo įranga, skirtą saugiam mėginių gabenimui.

Taigi, NVSPL pasiruošusi Lietuvoje pradėti nuodingų organinių medžiagų, psichoaktyviųjų medžiagų ir metalų koncentracijos nustatymo žmogaus biologinėse terpėse tyrimus.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.
Sutartis pasirašyta su Centrine projektų valdymo agentūra.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.