NVSPL kvapų tyrimus jau atlieka su nauja, pažangesne įranga

Įsigalioja naujas standarto EN 13725:2022* leidimas, kuris pakeis šiuo metu galiojantį Lietuvos standartą LST EN 13725:2004+AC:2006. Vienas iš esminių pasikeitimų yra sugriežtinti reikalavimai kvapų matavimo įrangai. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) informuoja, jog jau šiandien gali atlikti oro mėginių kvapo koncentracijos matavimus ar kvapo sklaidos aplinkoje modeliavimą ūkinės komercinės veiklos objektams pagal naujo standarto reikalavimus.

 

Kvapų kontrolė Lietuvoje

 

Vertinant galimą ūkinės komercinės veiklos poveikį aplinkai, prognozuojant ir numatant kvapiųjų medžiagų mišinių kvapo poveikį, naudojami kvapo sklaidos modeliai, kurie padeda numatyti kvapo paplitimą aplinkoje, nuspręsti, kur statyti tam tikrus objektus, planuoti kontrolės priemones ir kt.

 

Lietuvoje NVSPL kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru vykdo valstybinę kvapų kontrolę gyvenamosios aplinkos ore pagal galiojančius standartus. NVSPL šiame procese yra atsakinga už aplinkos oro mėginių kvapo koncentracijos matavimų atlikimąir kvapo sklaidos modeliavimą. Kvapo koncentracijos matavimams dinaminės olfaktometrijos metodu NVSPL naudoja olfaktometrą TO-8, kurį gamintojai profesionaliai atnaujino pagal minėto naujo standarto reikalavimus.

 

Neigiamas kvapų poveikis žmogui

 

Kvapas neegzistuoja be teršalo, kuris yra kvapo atsiradimo priežastis. Daugelis ūkinės komercinės veiklos objektų yra aplinkos oro taršos šaltiniai. Kaip pavyzdys paminėtini gyvulininkystės, paukštininkystės, žemės ūkio įmonių objektai, nuotekų valymo įrenginiai, sąvartynai. Taip pat kiti ūkio subjektai, kurie savo veikloje naudoja įvairias chemines medžiagas arba tos veiklos metu susidaro įvairios cheminės medžiagos, kurios po tam tikrų technologinių procesų yra pašalinamos ir patenka į mus supančią aplinką. 

 

Teršalų kvapo atsiradimas, jo pasklidimas aplinkoje, kvapo koncentracijos tyrimas ir kontrolė yra aktuali ir opi problema. Tam tikri kvapai, didelė jų koncentracija neigiamai veikia žmonių sveikatą, didina sergamumą ir mirtingumą, trumpina vidutinę gyvenimo trukmę, blogina gyvenimo kokybę bei socialinę aplinką. Kvapų atsiradimo priežastis daugeliu atvejų yra nepakankamai pažangių technologijų taikymas ūkinėje veikloje, išmetamo į aplinką oro valymo įrenginių nebuvimas ar jų nenaudojimas, netinkamas statinių inžinerinių sistemų įrengimas (pvz., vėdinimo sistemų) ar jų nenaudojimas, statinių, jų dalių, inžinerinių įrenginių nesandarios konstrukcijos, statinių naudojimas ne pagal paskirtį.

 

Kvapų tyrimai

 

Kvapai mus supančiame aplinkos ore dažniausiai tiriami jutiminiais (olfaktometrija-mėginio kvapo koncentracijos matavimas) ir cheminiais bei fizikiniais kvapus sukeliančių cheminių medžiagų analizės metodais (dujų ir skysčių chromatografija, spektrometrija ir kt.). Aplinkos oro mėginio kvapo cheminės sudėties nustatymui, cheminio teršalo koncentracijos aplinkos oro ar vandens mėginyje įvertinimui dažniausiai naudojami įprastiniai cheminiai bei fizikiniai analizės metodai. Tačiau taikant šiuos tradicinius analizės metodus neįmanoma nustatyti kvapo kokybės – intensyvumo, hedoninio pobūdžio, patvarumo. 

 

Dujinio mėginio kvapo kokybės (koncentracijos) įvertinimui naudojamas objektyvaus nustatymo metodas taikant dinaminę olfaktometriją, dalyvaujant vertintojams. Tyrimui naudojami įvairūs aplinkos oro kvapiųjų medžiagų mišinių vertinimo kriterijai: kvapo intensyvumas (įvairiose šalyse naudojamos skirtingos kvapo intensyvumo skalės), ribinės vertės, lygiai, kvapą skleidžiančios cheminės medžiagos koncentracija, kvapo buvimo dažnis ir jo poveikio trukmė. Svarbūs faktoriai apibūdinant kvapo keliamą nemalonų pojūtį, suerzinimą, yra kvapo pobūdis, patvarumas. Kvapiųjų medžiagų mišinių kvapo emisija reguliuojama imantis priemonių, ribojančių kvapų išsiskyrimą surenkant kvapus (biologinis apdorojimas, absorbavimas, deginimas ir kt.).

 

*„Stacionariųjų šaltinių išmetamieji teršalai. Stacionariųjų šaltinių skleidžiamo kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktomerija ir kvapo sklidimo spartos nustatymas“

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.