Privalomieji sveikatos mokymai – kam ir kodėl jie privalomi

Vien tik žodis „privalomieji“ gali versti nusipurtyti, nes kai tik mes ką nors privalome, tai jau savaime vargina. Nors Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) vykdomų privalomųjų sveikatos mokymų turinyje nieko varginančio nėra. Tas nemalonus žodelis reiškia, kad asmenys, pradedantys profesinę veiklą, turi gauti specialiųjų žinių apie užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, jų gyvavimo optimaliąsias sąlygas, užkrečiamųjų ligų plitimo ypatumus ir galimybes išvengti šių ligų, laikantis higienos darbo aplinkoje, viešose vietose. Šiandien epidemiologinė situacija pasaulyje rodo, kad kiek bebūtų išmanus ir nepriklausomas žmogus, jis dar vis priklausomas nuo mikropasaulio ir gamtos dėsnių. Neišmanyti ir nepaisyti šio nematomo (mikrogyvybių) pasaulio gyvenimo tvarkos šiandien mums reiškia sveikatos sutrikdymus, ligas, mirtis, įvairių veiklų ribojimus, ekonominius nuostolius.

Higienos mokymai

Jų metu būsimieji darbuotojai supažindinami su higienos norma, nustatančia būtinus higienos reikalavimus. Higienos žinių mokymai skirstomi pagal profesinę veiklą:

  • mokymai maistą tvarkantiems asmenims (tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja maisto tvarkyme);

  • švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams;

  • paslaugas (socialines, grožio, apgyvendinimo, sveikatinimo, skalbimo, patalpų priežiūros ir valymo) teikiantiems asmenims;

  • keleivinio transporto darbuotojams, aptarnaujantiems keleivius;

  • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, tvarkantiems medicinines atliekas;

  • darbuotojams, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų tvarkymu.

 

Po higienos mokymų dalyviai gauna Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, kurį žmonės vis dar pavadina „žaliąją korta“. Kodėl žaliąja korta? Nes nuo pat pradžių šis pažymėjimas buvo žalios spalvos. Jo pavadinimai keitėsi, spalva ne. Dabar teisės aktai nenumato šio dokumento spalvos, bet jame turi būti pažymima, kad išklausytas privalomas higienos žinių kursas ir įgytos higienos žinios bei įgūdžiai buvo patikrinti. Daugumai profesinių veiklų šie pažymėjimai išduodami neterminuotam laikui, o maistą tvarkantys asmenys bei vandens tiekėjai žinias kartoja ir atnaujintas pažymėjimas jiems išduodamas kas 2–5 metus.

Pirmosios pagalbos teikimo mokymai

Paslaugas teikiantys asmenys, švietimo bei ugdymo įstaigų specialistai, keleivinio transporto vairuotojai, būsimieji transporto priemonių vairuotojai privalo žinoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam asmeniui iki kol atvyks medikai. Pavyzdžiui, kai susiduriama su alpimu, kraujavimu, užspringimu ar epilepsijos priepuoliu. Pirmosios pagalbos teikimo mokymų metu siekiama įgyti žinių ir įgūdžių kaip vertinti nukentėjusiojo gyvybės požymius, suteikti pagalbą ūmių ir gyvybei pavojingų būklių metu, mokoma gaivinimo pagrindų, kraujavimo stabdymo, pagalbos veiksmų patyrusiems elektros ir kitas kūno traumas, suteikiama žinių, kaip padėti užspringusiam, ištikus šilumos smūgiui, nudegus, suteikiama informacijos apie saugius nukentėjusiojo gabenimo būdus, pirmosios pagalbos rinkinių sudėtį bei individualias teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemones.

 

Po pirmosios pagalbos mokymų, įvertinus suteiktas žinas ir įgūdžius, mokymų dalyvis gauna Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą. Jame pažymima, kad išklausytas kursas ir asmuo žino kaip elgtis su nukentėjusiuoju. Pirmosios pagalbos žinias privalo kartoti visi, išskyrus būsimuosius transporto priemonių vairuotojus.

 

Mokymo kursas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai

Asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus atimta teisė vairuoti transporto priemonę dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, prieš grįžtant prie vairavimo ar kitų transporto priemonių valdymo, privalu klausyti mokymo kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai.

Paskaitų apie psichoaktyvių medžiagų žalą žmogaus sveikatai  metu transporto priemonių vairuotojams siekiama suteikti žinių apie alkoholio, narkotikų, vaistų ir kitų svaigiųjų medžiagų sudėtį, jų  poveikį atskiriems organams ar organų sistemoms. Pateikiamos neatsakingo psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmės žmogaus psichikos ir fizinei  sveikatai,  poveikis gebėjimui valdyti transporto priemonę, poveikis darbinei veiklai, socialinei aplinkai.

 

NVSPL Sveikatos mokymo skyrius privalomojo sveikatos mokymo paslaugas teikia visoje Lietuvoje, mokymo specialistus turime visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurie pasiekia užsakovus, esančius atokiau nuo didmiesčių.

Mokymo specialistų Lietuvos miestuose kontaktus galite rasti čia.

Šiuo metu mokymai dažniausiai vyksta nuotoliniui būdu. Tikimės, kad epidemiologinei situacijai dėl Covid-19 ligos plitimo pasibaigus, vėl galėsime tęsti kontaktinę privalomųjų sveikatos mokymų veiklą ir sveikos gyvensenos užsiėmimus moklseiviams.

 

Informaciją parengė Sveikatos mokymo skyriaus vedėja Rūta Paškevičienė

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.