Sveikatos rizikos veiksnių įtaka žmogui

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai sako, jog siekiant išsiaiškinti triukšmo lygį tikslinga ištirti ir įvertinti tiek gyvenamąją, tiek darbo aplinką. Pagal atliktų matavimų duomenis specialistai gali lengviau surasti triukšmo priežastis, patarti kaip jį sumažinti bei parinkti tinkamas apsaugančias priemones.

NVSPL visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvairiu paros metu pagal Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir Lietuvos standartų reikalavimus atlieka triukšmo matavimus. Triukšmo matavimų atliekama daugiausia iš visų fizikinių veiksnių, 2020 m. Lietuvoje buvo atlikta 4780 (apie 31 % visų fizikinių veiksnių tyrimų) triukšmo lygių matavimų, tarp jų – transporto ir inžinerinės įrangos. 2021 m. I pusmetį buvo atlikti 2252 triukšmo matavimai.

Papildomai Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius 2021 m. I pusmetį planuojamai ūkinei veiklai atliko 26 triukšmo lygio prognostinius skaičiavimus (modeliavimus) pagal IMMI triukšmo sklaidos modeliavimo programą. Šiais tyrimais siekiama užtikrinti sveikos visuomenės ir aplinkos vystymo kryptis, tinkamas žemės sklypų, infrastruktūros objektų išdėstymo ir naudojimo sąlygas.

Esant neaiškumams dėl galimo triukšmo poveikio sveikatai, patariame kreiptis į NVSPL ir / ar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistus.

Daugiau informacijos, susijusios su triukšmo vertinimu naudojant IMMI triukšmo modeliavimo prognostinę programą (karantino laikotarpiu triukšmo modeliavimas yra atliekamas) ir poveikiu sveikatai gali pateikti NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas, tel. (8 5) 263 9662.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.