Vibrio genties bakterijos įvairių vandens telkinių vandenyje – realus pavojus, ar nepagrįsta baimė?

Vibrio sp. yra natūraliai vidutiniškai sūraus/sūraus vandens telkinių pakrantėse, upių sandūrose su jūromis ir vandenynais gyvenančios bakterijos.  Jų daugiausia aptinkama gegužės – spalio mėnesiais, kai vandens temperatūra būna aukštesnė.

Vibrio yra didžiausia vibrionų gentis, kurią sudaro 147 Vibrio rūšys ir 4 porūšiai, iš kurių tik nedidelė dalis yra žmonių patogenai (pavyzdžiui Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus). Kitos Vibrio genties rūšis sukelia infekcijas jūrų gyvūnams, tokiems kaip žuvys, krevetės, koralai ir vėžiagyviai, bet dauguma jų yra nepatogeninės Vibrio rūšys.

Vibrio genties bakterijos yra greičiausiai besidauginančios bakterijos, gebančios greitai reaguoti į augimui palankias aplinkos sąlygas, tokias kaip aukšta temperatūra, pakitęs druskingumas, ar ištirpusio deguonies kiekis. Beveik visų Vibrio genties rūšių fiziologiniams procesams užtikrinti yra būtinas druskingas vanduo. Priklausomai nuo rūšies, optimali druskų koncentracija vandenyje gali skirtis (1-12proc.). Vibrio geba augti esant 5-40 °C temperatūrai, tačiau palankiausias augimui yra šiltas, šarminis vanduo (>18°C, pH 6,5-9,0).

Pasaulyje stebimas didėjantis su Vibrio siejamų negalavimų skaičius ir dalimi iš šių ligų yra užsikrečiama maudantis jūrų ir vandenynų pakrančių vandenyse, vartojant jūrų gėrybes ir daržoves iš drėkinamų ūkių, ypač tų, kurie yra įsikūrę žemo higienos lygio ir tankiai apgyvendintose teritorijose. Vibrio sukeliamos infekcijos tampa pasaulinio lygio grėsme visuomenės sveikatai. Dažniausiai infekcijas sukeliančios Vibrio rūšys yra Vibrio cholerae ir Vibrio parahaemolyticus. Šių Vibrio rūšių buvimas aplinkoje dažniausiai yra siejamas su netinkamai tvarkomomis nuotekomis, kurios sukelia vandens telkinių taršą.

Vibrio cholerae sukeliamos infekcijos yra skirstomos į cholerą ir kitas vibriozes, priklausomai nuo to, ar išskirtos Vibrio cholerae padermės priklauso O1 ir O139 tipams ir geba produkuoti choleros toksiną. Nepriklausančios minėtiems tipams bei toksinų neprodukuojančios Vibrio cholerae padermės taip pat gali sukelti rimtas žmonių infekcijas. Toksinų neprodukuojančios V. cholerae padermės yra siejamos su tokiomis infekcijomis kaip bakteriemija ir sepsis, odos ir minkštųjų audinių infekcijos, celiulitas ir nekrotizuojantis fascijitas, peritonitas, cholecistitas, endoftalmitas, ausų infekcijos, šlapimo takų infekcijos ir meningitas.

Belgijos mokslininkai nustatė, kad Belgijoje aptikti Vibrio sukeltų infekcijų atvejai buvo susiję su maudymusi rekreacijos tikslais naudojamuose vandens telkiniuose – ežerų ir jūros vandenyje. Šių mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad įvairiuose Belgijos vandens telkiniuose buvo aptikti Vibrio spp. bakterijų kiekiai, galintys sukelti žmonių infekcijas. Neseniai nustatyti žmonių infekcijų atvejai, siejami su toksinų neprodukuojančiu V. cholerae ir kitais Vibrio spp. atstovais buvo fiksuoti ir Prancūzijoje bei kituose Europos regionuose, tokiuose kaip šiaurės Vokietija ir Baltijos jūros pakrantė. Kitos vibriozės Jungtinėse Amerikos Valstijose kasmet sudaro maždaug 80 000 atvejų bei sukelia apie 100 mirčių.

Didėjantis Vibrio genties bakterijų kiekis vandens telkiniuose bei didėjantis jų sukeliamų infekcijų skaičius yra siejami su pasaulinio klimato atšilimo įtaka. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) sudarė virtualų žemėlapį, kuriame galima stebėti Vibrio infekcijų riziką Europos vandens telkinių pakrantėse. Šis žemėlapis buvo sukurtas prevencijos tikslais, spėjant, kad ateityje, dėl vis stiprėjančios klimato kaitos įtakos, Vibrio sukeliamos žmonių infekcijos taps vis aktualesne visuomenės sveikatos problema. Žemėlapį galima rasti adresu https://geoportal.ecdc.europa.eu/vibriomapviewer/, informacija jame yra pateikiama anglų kalba.

Daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, maudyklų vandens kokybė yra vertinama remiantis tokiais mikrobiologiniais rodikliais kaip žarninių enterokokų, žarninių lazdelių ir salmonelių skaičius. Vibrio spp. kiekio nustatymas į šiuos mikrobiologinius parametrus nepatenka, tačiau pagal šių parametrų pokyčius preliminariai galima įvertinti ir padidėjusio Vibrio spp. kiekio vandenyje riziką. Jei šalia oficialiai patvirtintų maudyklų esančiose informacinėse lentose yra nurodoma, kad maudyklos vandens kokybė yra bloga, tokiu atveju yra rekomenduojama vengti maudytis tokiose maudyklose dėl galimos infekcijų rizikos. Įvairių pasaulio šalių mokslininkai teikia rekomendacijas įtraukti Vibrio spp. skaičiaus vandenyje vertinimą į rutininių maudyklų vandens kokybės vertinimo rodiklių sąrašą. Tikėtina, kad artimoje ateityje, didėjant Vibrio spp. sukeliamų infekcijų rizikai, šis rodiklis bus įtrauktas ir vertinamas atliekant maudyklų vandens kokybės tyrimus. Informaciją apie Lietuvos vandens telkinių vandens kokybę galima rasti čia:

Parengė NVSPL Klinikinių tyrimų skyriaus l. e. p. Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyrio vedėjas Jonas Žvirgždas

 

Literatūros ir paveikslėlių šaltiniai:

  • https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Cholera;

  • https://www.cdc.gov/vibrio/about/index.html;

  • Lee SH, Lee HJ, Myung GE, Choi EJ, Kim IA, Jeong YI, Park GJ, Soh SM. Distribution of Pathogenic Vibrio Species in the Coastal Seawater of South Korea (2017-2018). Osong Public Health Res Perspect. 2019 Dec;10(6):337-342. doi: 10.24171/j.phrp.2019.10.6.03. PMID: 31897362; PMCID: PMC6927416;

  • Sacheli R, Philippe C, Meex C, Mzougui S, Melin P, Hayette MP. Occurrence of Vibrio spp. in Selected Recreational Water Bodies in Belgium during 2021 Bathing Season. Int J Environ Res Public Health. 2023 Oct 17;20(20):6932. doi: 10.3390/ijerph20206932. PMID: 37887670; PMCID: PMC10606296;

  • Ebob, Tarh, Jacqueline, B. E. E. Asikong, . Mboto, and C. I. Iroegbu Christian Ukwuoma. 2022. “Prevalence of Vibrio Species in Sea Foods and Water Sources in Cross River State”. Annual Research & Review in Biology 37 (2):63-78. https://doi.org/10.9734/arrb/2022/v37i230488;

  • Sampaio A, Silva V, Poeta P, Aonofriesei F. Vibrio spp.: Life Strategies, Ecology, and Risks in a Changing Environment. Diversity. 2022; 14(2):97. https://doi.org/10.3390/d14020097.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.