AB „Eurovia Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita

Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.


PŪV organizatorius – AB „Eurovia Lietuva“, įm. k. 121949798, Liepkalnio g. 85, Vilnius, el. p. eurovia@eurovia.lt, tel. 8 52152050, faks. 8 5 2152141.


PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.


PŪV – asfalto gamyklos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimas, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r.


Trumpas PŪV aprašymas – įmonė vykdo asfalto, bitumo gamybą, atliekų perdirbimą (skaldos gamybą). Plečiama ūkinė veikla, nes esami gamybiniai pajėgumai pakankami didinti gamybos apimtis bei tvarkomų ir laikomų atliekų kiekius. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Siūlomos įmonės PŪV SAZ ribos sutampa su sklypo ribomis.


Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2021 m. lapkričio 11 d. iki lapkričio 29 d. imtinai, Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. ir NVSPL patalpose, Žolyno g. 36, Vilniuje, darbo dienomis ir darbo valandomis. PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt, skiltyje „Naujienos“ „PVSV ataskaitos“.


Dėl ekstremalios situacijos apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 29 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu per Skype programą, prisijungimo vardas: NVSPL SRVV. Kilus nesklandumams dėl prisijungimo, skambinkite tel. 86701421


Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.


Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, el. p. vilnius@nvsc.lt, tel. (8 5) 2649676.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.