AB „Eurovia Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita (Klaipėda)

Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – AB „Eurovia Lietuva“, įm. k. 121949798, Liepkalnio g. 85, Vilnius, el. p. eurovia@eurovia.lttel. 8 52152050, faks. 8 5 2152141. 

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 670) 14210, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – asfalto gamybos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimas, Pamiškės g. 6, Klaipėdos m. sav.

Trumpas PŪV aprašymas – įmonė vykdo asfalto, bitumo gamybą, atliekų perdirbimą (skaldos gamybą). Plečiama ūkinė veikla, nes esami gamybiniai pajėgumai pakankami didinti gamybos apimtis bei tvarkomų ir laikomų atliekų kiekius. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Siūlomos įmonės PŪV SAZ ribos sutampa su nuomojamo žemės sklypo ribomis.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki spalio 11 d. imtinai, Klaipėdos m. savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje ir NVSPL patalpose, Žolyno g. 36, Vilniuje, darbo dienomis ir darbo valandomis. PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt, skiltyje „PVSV ataskaitos“.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2022 m. spalio 11 d. 17.00 val. įmonės patalpose, salėje (2 a.), Pamiškės g. 6, Klaipėda.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, el. p. klaipeda@nvsc.lt, tel. (8 46) 410350.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.