AB „Simega“ Kikonių g. 2, Kupiškis, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

 

PŪV organizatorius – AB „Simega“, įm. k. 164780489, Kikonių g. 2, Kupiškis, el. p. zenonas.simega@gmail.com, tel. 8 6459 35071.

 

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

 

PŪV – katilinės Kupiškyje modernizavimas, pakeičiant susidėvėjusį biokuro katilą, Technikos g. 2, Kupiškis.

 

Trumpas PŪV aprašymas – AB „Simega“ katilinėje Nr.1, numatomas biokuro garo katilo keitimas dvejais naujais biokuro vandens šildymo katilais (7 ir 3 MW galios). Įgyvendinus PŪV, katilinės instaliuota šiluminė galia sumažės nuo 43,3 MW iki 18 MW. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

 

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2019 m. kovo 13 d. iki kovo 27 d. imtinai, Kupiškio r. savivaldybės patalpose, adresu Vytauto g. 2, Kupiškis ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu. PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

 

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 27 d. 17.00 val. Kupiškio r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus posėdžių salėje, adresu Gedimino g. 36, Kupiškis. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

 

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Respublikos g. 13, Panevėžys, el. p. panevezys@nvsc.lt, tel. (8 45) 46 10 81.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.