UAB „Natureka“ PVSV ataskaita

Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB „Natureka“, įm. k. 304061377, Šermukšnių g. 11, Noreikiškių k., Kauno r., el. p. vinckusd@gmail.com, tel. 8 69925273.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. 860679224, faks. (8 5) 2104848.

PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimas, laikymas ir paruošimas naudoti veiklai, Aido g. 1, Pagirių k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

Trumpas PŪV aprašymas – įmonė planuoja vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimą, vežimą, eksportą, laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Siūlomos įmonės PŪV SAZ ribos sutampa su sklypo ribomis.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2022-12-20 iki 2023-01-05 imtinai, Garliavos apylinkių seniūnijoje, Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. ir NVSPL patalpose, Studentų g. 45A, Vilniuje, darbo dienomis ir darbo valandomis. PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt, skiltyje „PVSV ataskaitos“.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2023-01-05 17.00 val. administracinėse patalpose, adresu Marijampolės g., 23, Pagirių k., Kauno r.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, el. p. kaunas@nvsc.lt, tel. (8 37) 331683.

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.