Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-322 „Dėl Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-209 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmų cheminio užteršimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-175 „Dėl Ketvirtosios pavojingumo grupės virusinių hemoraginių karštligių ėminių paėmimo, pakavimo ir transportavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1194 „Dėl Kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-618 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos įgaliojimo vykdyti visuomenės sveikatos mikrobiologijos referentinės laboratorijos funkcijas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-991 „Dėl Tyrimų dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-384 „Dėl Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl Patogeninių bakterijų, nustatytų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, identifikavimo ir tipavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-179 „Dėl Valstybės užsakomų laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2010 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.