Projektas nr. 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 „Skubios apsinuodijimų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir kompleksiškumo užtikrinimas

Vykdant iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą nr. 08.1.3-CPVA-V-611-02-0001 „Skubios apsinuodijimų laboratorinės diagnostikos efektyvumo gerinimas ir kompleksiškumo užtikrinimas“, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (NVSPL) teko pratęsti projekto įgyvendinimo sutarties terminą iki 2022 m. kovo 31 d., kadangi ženkliai užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros perkant pagrindinę laboratorinę įrangą.

Šis sveikatos priežiūros prieinamumui ir kokybės gerinimui šalyje itin svarbus projektas vykdomas įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-611 „Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas“.

Projektu siekiama prisidėti prie Lietuvos gyventojų pirmalaikio mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo ir kuo greičiau grąžinti žmones į aktyvų gyvenimą, didinant pagalbos nukentėjusiems nuo apsinuodijimų efektyvumą, užtikrinant jos suteikimą laiku bei siekiant išvengti arba sumažinti neigiamas pasekmes.

Šiuo tikslu yra modernizuojama projekto vykdytojo įstaigos – NVSPL – infrastruktūra. Įsigyjama ir įdiegiama šiuolaikinius apsinuodijimų diagnostikos poreikius atitinkanti laboratorinė įranga, kad Lietuvoje būtų pradėti vykdyti išsamūs nuodingų organinių medžiagų, psichoaktyviųjų medžiagų ir metalų koncentracijos nustatymo žmogaus biologinėse terpėse tyrimai.

NVSPL iki 2021 m. liepos 1 d. įsigijo dalį  laboratorinės įrangos, t. y. laboratorinę įrangą mėginių paruošimui, specialios paskirties transporto priemonę bei dalį pagrindinės laboratorinės įrangos: chromatografinę dujų  sistemą su įvairios komplektacijos ir paskirties detektoriais, skirtą kokybiniam ir kiekybiniam alkoholių nustatymui žmogaus biologinėse terpėse (GC-MS).
Taip pat yra planuojama įsigyti indukuotos sužadintos plazmos kvadrupolio tipo masių spektrometrinės sistema (ICP-MS) metalų nustatymui.

Ši įranga yra skirta kokybiniam bei kiekybiniam toksinių, psichotropinių medžiagų, vaistų veikliųjų medžiagų žmogaus biologinėse terpėse (ir ne tik jose) nustatymui. Įsigijus šią pagrindinę įrangą taip pat bus perkama pagalbinė įranga, reikalinga užtikrinti tyrimų atlikimą.

 

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis.
Sutartis pasirašyta su Centrine projektų valdymo agentūra.

NVSPL įsigijo reikiamą laboratorinę įrangą, t. y. laboratorinę įrangą mėginių paruošimui, specialios paskirties transporto priemonę, chromatografines – masių spektrometrines sistemas su įvairios komplektacijos ir paskirties detektoriais (LC-MS/MS, LC-TOF, GC-MS, ICP-MS). Ši įranga yra skirta kokybiniam bei kiekybiniam toksinių, psichotropinių medžiagų, vaistų veikliųjų medžiagų žmogaus biologinėse terpėse (ir ne tik jose) nustatymui.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.