Saugokite savo klausą nuo triukšmo

Kiekvienais metais, paskutinį balandžio mėnesio trečiadienį, minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Šiemet – jau 27–ąjį kartą Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) primena apie triukšmo sukeliamą riziką sveikatai, dėl kurios galima net prarasti klausą. Ši diena skatina susirūpinti ilgalaikio triukšmo daroma žala visuomenės sveikatai ir prevencijos priemonėmis. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo keliamus iššūkius, kurti tylesnių namų, mokyklų ir tylesnio poilsio aplinką, ugdyti atsakomybę už sveikos aplinkos kūrimą sau ir savo vaikams. Šią dieną siūloma didinti informuotumą apie žalingą triukšmo poveikį klausai, sveikatai ir gyvenimo kokybei bei skatinti prevencinius veiksmus bendruomenėse.

 

Daugiau kaip 5% pasaulio gyventojų turi klausos sutrikimų: 432 milijonai suaugusiųjų ir 34 milijonai vaikų). Apskaičiuota, kad iki 2050 m. daugiau nei 900 milijonų žmonių (1 iš 10) dėl triukšmingos aplinkos gali prarasti klausą. Pasaulyje apie 1,1 milijardo jaunų žmonių (nuo 12 iki 35 m.) gresia klausos praradimas dėl triukšmo poveikio poilsio ir pramogų vietose.

 

PSO ekspertai nustatė, kad pasaulyje yra apie 360 mln. žmonių, kurie turi vidutinio ar didelio sunkumo klausos praradimą dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, aplinkos triukšmo, genetinių sąlygų, komplikacijų po gimdymo, tam tikrų infekcinių ligų, lėtinių ausų infekcijų, tam tikrų vaistų vartojimo ir senėjimo. Taip pat manoma, kad pusės visų klausos praradimo atvejų galima išvengti. Dėl nesprendžiamų problemų, susijusių su klausos praradimu, pasaulyje patiriama 750 milijardų dolerių nuostolių, kuriuos sudaro sveikatos sistemos, socialinės ir darbingumo praradimo išlaidos.

 

Siekiant išsiaiškinti koks yra triukšmo lygis, tikslinga ištirti ir įvertinti tiek gyvenamąją, tiek darbo aplinką. Pagal atliktų matavimų duomenis specialistai gali lengviau surasti triukšmo priežastis, patarti kaip jį sumažinti bei parinkti tinkamas apsaugančias priemones. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) visoje Lietuvos teritorijoje įvairiu paros metu atlieka triukšmo matavimus pagal Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir Lietuvos standartų reikalavimus.

 

2021 m. Lietuvoje buvo atlikti 5050 (apie 34% visų fizikinių veiksnių tyrimų) triukšmo lygių matavimų, tarp jų – transporto ir inžinerinės įrangos. Triukšmo matavimų 2021 m. buvo atlikta 275 matavimais daugiau negu 2020 m. 2022 m. I ketvirtį jau atlikti 1063 triukšmo matavimai.  Be to, NVSPL papildomai 2021 m. planuojamai ūkinei veiklai atliko 29 triukšmo lygio prognostinių skaičiavimų (modeliavimų) pagal IMMI triukšmo sklaidos modeliavimo programą. Šiais tyrimais siekiama užtikrinti sveikos visuomenės ir aplinkos vystymo kryptis, tinkamas žemės sklypų, infrastruktūros objektų išdėstymo ir naudojimo sąlygas.

 

Esant neaiškumams dėl galimo triukšmo poveikio sveikatai, patariame kreiptis į NVSPL ir / ar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus.

 

Daugiau informacijos, susijusios su triukšmo poveikiu sveikatai ir triukšmo vertinimu naudojant IMMI triukšmo modeliavimo prognostinę programą teiraukitės NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjo Mariaus Urbono, tel. (8 5) 263 9662.

 

Daugiau informacijos dėl triukšmo matavimų metodikos ir tvarkos gali pateikti NVSPL Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius, tel. (8 5) 260 8421.

 

Informacija anglų kalba pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos akustikų asociacijos bei Klausos ir komunikacijų centro puslapiuose:

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

http://www.eaa-online.org/r/default.asp?iId=FDJHJD

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/280085/9789241515276-eng.pdf

http://chchearing.org/noise/day/

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Noise_Awareness_Day

 

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.