Saugokite savo klausą – saugokite savo sveikatą

Balandžio 26-ąją minime Tarptautinę kovos su triukšmų dieną. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) primena apie triukšmo sukeliamą riziką sveikatai, dėl kurios galima net prarasti klausą. Ši diena skirta priminti visuomenei apie ilgalaikio triukšmo daromą žalą visuomenės sveikatai ir galimas prevencijos priemones. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo keliamus iššūkius, kurti tylesnę namų, mokyklų ir poilsio aplinką, ugdyti atsakomybę už sveikos aplinkos kūrimą sau ir savo vaikams.

Daugiau kaip 5 proc. pasaulio gyventojų turi klausos sutrikimų: 432 milijonai suaugusiųjų ir 34 milijonai vaikų). Apskaičiuota, kad iki 2050 m. daugiau nei 900 milijonų žmonių (1 iš 10) dėl triukšmingos aplinkos gali prarasti klausą. Pasaulyje apie 1,1 milijardo jaunų žmonių (nuo 12 iki 35 m.) gresia klausos praradimas dėl triukšmo poveikio poilsio ir pramogų vietose.

PSO ekspertai nustatė, kad pasaulyje yra apie 360 mln. žmonių, kurie turi vidutinio sunkumo ar didelio sunkumo klausos praradimą dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, aplinkos triukšmo, genetinių sąlygų, komplikacijų po gimdymo, tam tikrų infekcinių ligų, lėtinių ausų infekcijų, tam tikrų vaistų vartojimo ir senėjimo. Taip pat manoma, kad pusės visų klausos praradimo atvejų galima išvengti. Nesprendžiamos problemos, dėl kurių prarandama klausa, pasaulyje sukelia 750 milijardų dolerių nuostolių, kuriuos sudaro sveikatos sistemos, socialinės ir nedarbingumo išlaidos.

Siekiant išsiaiškinti, koks yra triukšmo lygis, tikslinga ištirti ir įvertinti tiek gyvenamąją, tiek darbo aplinką. Pagal atliktų matavimų duomenis specialistai gali lengviau surasti triukšmo priežastis, patarti, kaip jį sumažinti bei parinkti tinkamas prevencijos priemones.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) visoje Lietuvos teritorijoje įvairiu paros metu pagal Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir Lietuvos standartų reikalavimus atlieka triukšmo matavimus. Praėjusiais metais Lietuvoje buvo atlikti 3430 (apie 23 proc. visų fizikinių veiksnių tyrimų)  triukšmo lygių matavimų, tarp jų – transporto ir inžinerinės įrangos. 2024 m. I ketvirtį jau buvo atlikti 745 triukšmo matavimai. 

Kilus neaiškumams dėl galimo triukšmo poveikio sveikatai, patariame kreiptis į NVSPL ir/ar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos specialistus.

Daugiau informacijos:

  • triukšmo poveikis sveikatai ir triukšmo vertinimas naudojant IMMI triukšmo modeliavimo prognostinę programą – NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas, tel. +370 670 14 210;

  • triukšmo matavimų metodika ir tvarka – NVSPL Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius, tel. (8 5) 260 8421.

Daugiau informacijos anglų kalba pateikiama Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos akustikų asociacijos bei Klausos ir komunikacijų centro interneto puslapiuose:

Parengė NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Laboratorija savo veikloje asmens duomenis tvarko BDAR apimtimi.
Privatumo politika.